YOT

Aanbod » Vorming » HET BABELATELIER - najaar 2016/voorjaar 2017

HET BABELATELIER  De Bijbelse roots van onze taal
 

SITUERING

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Die invloed is ook merkbaar in onze taal, in uitdrukkingen en spreekwoorden die we ook vandaag nog gebruiken. En die taal geeft richting aan ons voelen, denken en handelen.
In het Babelatelier leggen we enkele zegswijzen onder de loep. In welke context kwamen ze tot stand ? Wat is hun oorspronkelijke betekenis? Is die betekenis door de tijdsgeest veranderd? We komen samen tot verrassende inzichten.
 
VOOR WIE

Iedereen die meer wil weten over de Bijbel en die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of een of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

 

VERLOOP

Er wordt telkens een voorzet gegeven met een inbreng van een inleider én een tekstfragment. We gaan daarrond met elkaar in gesprek.

 

PRAKTISCH

Maandelijkse bijeenkomst op maandagavond van oktober tot juni, telkens van 20 tot 22 uur,
Locatie: In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 in Brugge
Bijdrage per sessie: 8 euro of 4 euro voor wie krap bij kas zit. Wie intekent voor alle sessies betaalt 64 euro (of 32 euro). Betaling cash ter plaatse. 
Intekenen kan voor elke sessie apart. Elke avond staat op zichzelf. Vooraf inschrijven is vereist.
Voor meer info kan je terecht bij Renata Deloof: 0486 10 96 19 of via info@yot.
 

“Een mens leeft niet van brood alleen”

[2 Kor. 4:16; Matt. 4:4]

 
DE NEGEN ZEGSWIJZEN [klik op de titel van elke sessie om naar de inschrijvingsmodule te gaan]
 
maandag 3 oktober 2016 - Een lust voor het oog (Genesis 3, 6) – Patrick Perquy
Dat stelt Eva vast in het paradijs, weliswaar ingefluisterd door een reclamespecialist onder het mom van een serpent. Met het oog verhouden wij ons vrijblijvend tot de wereld. Welke diepere Bijbelse relatie wordt ons aangeboden?3 oktober - Een lust voor het oog – Patrick Perquy
 
maandag 7 november 2016 – Een salomonsoordeel (1 Koningen 3, 16-28) – Koen Dekorte
Wanneer iemand een wijs oordeel uitspreekt, wordt dit een salomonsoordeel genoemd. Waarom vinden de Bijbelse schrijvers het oordeel van Koning Salomon wijs en wat zegt dit over de menselijke verhoudingen en rivaliteit tussen mensen?
 

maandag 5 december 2016 - Oog om oog, tand om tand (Matteüs 5,38-42) – Jean Bastiaens 

Deze zegswijze is diep ingesleten in onze taal. De context is meestal die van wraak, van ‘hard terugslaan’, van vergelding. Maar wat betekent deze uitdrukking in de oorspronkelijke joodse Tora? En hoe interpreteert Jezus die traditie? Dit brengt ons tot een herontdekking van vergeten betekenissen.

 

maandag 9 januari 2017 – De vinger op de wonde leggen (Johannes 20, 26-19) – Patrick Perquy 

Dit eist Thomas om de verrezen Heer te vertrouwen. Is het denkbaar dat wij een gemeenschap vormen waar dit wonder regelmatig gebeurt ? En genezen die wonden dan ?

 

maandag 6 februari 2017 - Geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13, 13)– Koen Dekorte 

De drie christelijke deugden zijn niet weg te denken in ons taalgebruik. Drie woorden die ook in de populaire muziek sterk aan bod komen. We bekijken hoe de Russische cineast Andrei Tarkovsky met deze woorden omgaat.

 

maandag 13 maart 2017 - Een farizeeër zijn (Matteüs 23) – Jean Bastiaens 

Een ‘farizeeër’ staat in ons taalgebruik dikwijls voor iemand die huichelachtig te werk gaat. Er is in onze taal en cultuur een zeer negatieve beeldvorming ontstaan rond de ‘farizeeër’. Maar wie was hij eigenlijk? Waar was de groep waartoe hij behoorde op uit? Hoe dichtbij of hoe veraf stond Jezus van de farizeeën?

 

maandag 24 april 2017 - Je talenten gebruiken (Matteüs 25) – Patrick Perquy

Zo sporen ouders hun jongeren aan. Of worden mensen begraven die hun talenten gebruikt hebben. Een parabel uit de afscheidsrede van Matteüs 25 ligt aan de oorsprong van die verkeerd begrepen zegswijzen. We maken ons de oorspronkelijke evangelische betekenis eigen.

 

maandag 15 mei 2017 - De laatsten zullen de eersten zijn (Lucas 13, 30) – Koen Dekorte 

Misschien wel de meest bekende paradox uit de bijbel. Waarom spreekt de Bijbel in paradoxen ? We gaan op zoek naar plaatsen in onze maatschappij waar deze paradox aanwezig is, en ook plaatsen waar ze juist niet werkt.

 

maandag 12 juni 2017 - Het land van melk en honing (Deuteronomium 30) – Jean Bastiaens

Wat doet ons meer dromen dan ‘een land van melk en honing’? Bestaat dat land eigenlijk wel? Hoe ziet het eruit? Voor wie is het bestemd? Is het een utopie of een concrete realiteit? We gaan op zoek naar dat heerlijke land – benieuwd waar we uitkomen!

  

OVER DE INLEIDERS

Jean Bastiaens (1957) is diaken in het bisdom Antwerpen, maar momenteel werkzaam als directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge & Bijbelhuis Zevenkerken. Hij is nieuwtestamenticus en doctoreerde op een proefschrift over interpretaties van Jesaja 53 in het Nieuwe Testament. Hij geeft les aan het Grootseminarie van Brugge.
 

Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT. Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst. Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken en beeldeducatie in de lerarenopleiding. 

 

Patrick Perquy (1942) is priester van het bisdom Brugge en YOT-medewerker. Hij studeerde Romaanse filologie en theologie en heeft een actieve loopbaan in het onderwijs doorlopen. Al jaren is hij op zoek naar een nieuwe liturgie, nu als één van de voorgangers in De Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief.

 

 

BEKIJK ONZE FLYER

 

Het Babelatelier is een inititiatief van YOT i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, Pastorale Eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus regio Brugge.