YOT

Aanbod » Vorming » Opleiding PERSPECTIEFONTWIKKELING

OPLEIDING PERSPECTIEFONTWIKKELING - start nieuwe opleiding in najaar 2017

[deze tekst als pdf-document]

 
Een team blijven enthousiasmeren, een missie en visie maken die niet alleen mooi oogt op papier, maar vooral ook een motor is die mensen in beweging zet, zoeken naar nieuwe inhouden en een creatieve aanpak voor een initiatief dat je elk jaar weer organiseert…
 

Als je werkt in een organisatie, instelling of parochie dan herken je waarschijnlijk bovenstaande vragen. Als begeleiders of verantwoordelijken zoeken we naar een sterkere taal, nieuwe vormen, invalshoeken en impulsen om op een bezielende en inspirerende manier met mensen te werken.


YOT vzw organiseert sinds 2014 een opleiding PO waarin we onze ervaringen en praktijkgerichte methode doorgeven. Deze opleiding ‘perspectiefontwikkeling’ bestaat uit 4 cursusdagen waarin heel concrete inzichten, methodieken en vaardigheden worden aangereikt.

Patroondoorbrekend denken, containertermen verdiepen, omgaan met weerstanden zijn enkele van de thema’s waar we in deze opleiding heel concreet mee aan de slag gaan.
De opleiding daagt je uit om als perspectiefontwikkelaar op een eigenzinnige manier te zoeken naar nieuwe vormen en inhouden in het begeleiden van groepen.


   
De opleiding is bedoeld

voor wie nieuwe inspiratie zoekt en levensbeschouwing actief wil integreren in werk en engagement: begeleiders van groepen en teams in de socio-culturele sector, leerkrachten, pastors, trainers,
De ‘persoonlijke ervaring’ van de deelnemer is het vertrekpunt en de focus ligt op de integratie van de nieuwe inzichten en vaardigheden in de dagelijkse begeleidingspraktijk.

 

Begeleiders vanuit YOT
Sofie Verscheure en Mips Meyntjens (sessie 4)


Locatie

In de Nieuwe Pastorie
Stalijzerstraat 19
8000 Brugge


Het traject
De opleiding bestaat uit een basismodule van 4 dagsessies van telkens 6 uur.
In de loop van het jaar worden bijkomende themamodules rond wisselende thema’s georganiseerd.
In de basismodules worden maximaal 12 deelnemers toegelaten
 
Voorstel van data
 
vrijdag 22/09/2017 - vrijdag 13/10/2017 - vrijdag 10/11/2017 - vrijdag 15/12/2017
 
Indien nodig kunnen we met de groep bekijken of een datum aangepast moet worden.

Kostprijs € 375 per persoon voor de basismodule
Daarin is inbegrepen:

Deze opleiding kan ook als bijscholing fungeren binnen non-profit organisaties en onderwijs

 

Interesse?

Geïnteresseerd maar nog vragen,
neem dan zeker contact op met Sofie via sofie.verscheure@skynet.be of bel gerust 0497 93 89 72
babbelen gaat zoveel makkelijker om uitleg te geven.

We kunnen je ook altijd in contact brengen met een deelnemer uit de vorige reeks

 

Inschrijving

gebeurt door eerst een mail te sturen naar sofie.verscheure@skynet.be zodra er 10 kandidaten zijn krijg je een bevestiging en sturen we u vanuit Yot een mail met alle gegevens om te storten.

 

 

PROGRAMMA basismodule ‘perspectief-ontwikkeling’

max 12 deelnemers

 

In bijgevoegd programma geven we een overzicht van de inhouden die tijdens de opleiding aan bod zullen komen. Gelieve bij het lezen aub rekening te houden met het feit dat we, net als in onze begeleidingen, ook tijdens de opleiding een flexibel en dynamisch samenspel willen. Deze flexibiliteit houdt in dat we, zonder het programma te verwaarlozen, telkens opnieuw zullen inspelen op wat zich voordoet in de groep, en wat de inhoudelijke en procesmatige noden van de groep op dat ogenblik zijn. Die dynamiek is moeilijk weer te geven in onderstaand, lineair programmaoverzicht, maar is wel een wezenlijk onderdeel van de aanpak.


DAG 1 KENNISMAKEN/DE TRIALOOG ALS DYNAMISCH WERKMODEL (6u)

Kennismaken met de deelnemers en eerste reeks methodieken om contact te maken met je groep

Formuleren van verwachtingen

Kennismaken met de trialoog en het trialogeren

Methodieken rond het formuleren van de juiste vraag of uitdaging

 


DAG 2 VERDIEPEN (6u)

Methodieken om begrippen te verdiepen en te zoeken naar gelaagdheid van inhouden

Methodieken die je verbeelding activeren

 


DAG 3 PATROONDOORBREKEND DENKEN
(6u)

Initiatie in creatief denken en creatieve werkvormen

Concrete oefeningen op basis van cases van deelnemers

 

  

DAG 4 GROEPEN MOTIVEREN en DRAAGVLAK CREËREN (6u)

Van product naar proces

Eigenaarschap ontwikkelen, omgaan met weerstanden

 

[deze tekst als pdf-document]