YOT

Aanbod » Vorming » Opleiding PERSPECTIEFONTWIKKELING

OPLEIDING PERSPECTIEFONTWIKKELING - vermoedelijke start nieuwe opleiding in najaar 2017

[deze tekst als pdf-document]

 
De opleiding perspectiefontwikkeling focust rond het werken met groepen, rond vernieuwingstrajecten en begeleidingstrajecten van teams. Deze opleiding is echt ‘maatwerk’ en verbindt klassieke begeleidingsinzichten met zingeving.
We kiezen voor een minimum aan theoretische inzichten en een maximum aan concrete toepassingen: waarom contact maken met een groep? Hoe doe je dat? Hoe verdiep je containerbegrippen? Hoe kan creatief denken perspectieven openen? Wat doe je om draagvlak te creëren? Hoe ga je om met mensen die geen verandering willen? enz.

De concrete data voor de BASISMODULE worden in de loop van het voorjaar bekendgemaakt.

 

Wie enthousiast is over de basis kan alvast ook in zijn of haar agenda de data noteren voor DE THEMAMODULE


vrijdag 17 februari 2017: Bezield leiding geven

vrijdag 17 maart 2017: Krachtgericht en participatief werken

telkens van 9u30 tem 16u30 (in functie van de afstand die mensen moeten afleggen kunnen we de uren ook nog aanpassen). 

 

Het is altijd een moeilijk evenwicht om data vast te leggen.
We kozen hier opnieuw voor vrijdagen, er zijn nog een aantal alternatieve data mogelijk.
Dus als je ongelofelijk graag zou inschrijven maar merkt dat een vrijdag niet kan of 1 datum ondertussen muurvast staat, laat dat ook gerust weten.
We kunnen als groep altijd ev. nog een paar zaken verschuiven.

   
De opleiding is bedoeld
voor wie levensbeschouwing actief wil integreren in werk en engagement: begeleiders van groepen en teams, leerkrachten, pastors, trainers,
De ‘persoonlijke ervaring’ van de deelnemer is het vertrekpunt en de focus ligt op de integratie van de nieuwe inzichten en vaardigheden in de dagelijkse begeleidingspraktijk én op de ontwikkeling van een persoonlijke (bege)leidersstijl.

Deze aanpak impliceert dat aan deelnemers een engagement gevraagd wordt voor de volledige opleiding.

Er worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.

 

Begeleider vanuit YOT
Sofie Verscheure


Locatie

In de Nieuwe Pastorie
Stalijzerstraat 19
8000 Brugge


Het traject
De opleiding bestaat uit een basismodule van 4 dagsessies van telkens 6 uur.
In de loop van het jaar worden bijkomende themamodules rond wisselende thema’s georganiseerd.

Kostprijs € 365 per persoon voor de basismodule
Daarin is inbegrepen: 4 dagmodules van 6u opleiding
middagmaal en koffie
syllabus en oefenmateriaal

Deze opleiding kan ook als bijscholing fungeren binnen non-profit organisaties en onderwijs

 

Interesse?
Geïnteresseerd maar nog vragen,
neem dan contact op met Sofie via sofie.verscheure@skynet.be of bel gerust 0497 93 89 72

 

Inschrijving
gebeurt door eerst een mail te sturen naar sofie.verscheure@skynet.be . Zodra er 10 kandidaten zijn krijg je een bevestiging en sturen we u vanuit YOT een mail met alle gegevens om het bedrag te storten.

 

Basisconcept ‘Perspectiefontwikkeling’

Levensbeschouwing, spiritualiteit en de religieuze traditie waarin mensen geworteld zijn spelen een wezenlijke rol in een samenleving die telkens opnieuw zoekt naar perspectieven voor een betere wereld.
In organisaties, instellingen en parochies zoeken we naar een sterkere taal, nieuwe vormen, invalshoeken en impulsen om ook de joods-christelijke traditie verder te ontsluiten en zo een grotere gelaagdheid te creëren in het werken met mensen.
Na 10 jaar intensieve praktijk en op vraag van velen willen we vanuit YOT vzw onze ervaringen en praktijkgerichte methode aan de hand van een opleiding doorgeven. Deze opleiding ‘perspectiefontwikkeling’ reikt via een modulesysteem een reeks workshops aan met een aantal inzichten, methodieken en vaardigheden.
De opleiding daagt je uit om als perspectiefontwikkelaar op een eigenzinnige manier te zoeken naar essentie en gelaagdheid van vorm en inhoud in het werken met groepen.


1. DE TRIALOOG : een dynamisch werkmodel

We maken kennis met de trialoog en het trialogeren als een dynamisch werkmodel
Het werkmodel wordt zo genoemd omdat het drie essentiële invalshoeken van een zoektocht in constante wisselwerking met elkaar plaatst. De Trialoog garandeert immers gewogen en continue aandacht voor mensen, vorm en inhoud. Een bezield project situeert zich in het epicentrum van de trialoog, daar waar de drie invalshoeken elkaar ontmoeten.

 

 

2. PERSPECTIEF-ONTWIKKELEN: biljarten als blikopener

In de wisselwerking die tussen de drie invalshoeken ontstaat, ligt de boeiende kracht van de Trialoog.
Als perspectiefontwikkelaars oefenen we ons daarom in de vaardigheden van

> brononderzoekers, mensen die gepassioneerd door lezen, luisteren en
vergelijken, durven doordringen in hun eigen verhaal, die traditie verdiepen
en zoeken naar essenties en betekenis in het leven van elke dag VERDIEPEN
> ontdekkingsreizigers die de gebaande wegen durven verlaten, die
grensverleggend en eigenzinnig zijn en durven experimenteren VERBREDEN
> tuinaanleggers, die de grond voorbereiden, zaaien, dan eindeloos geduld
hebben en open staan voor wat zich onverwachts aandient INSPIREREN
> Levenskunstenaars, die ervoor zorgen dat wat er gezegd wordt ook wortels krijgt,
niet alleen uitgedacht maar ook uitgeprobeerd wordt. EXPERIMENTEREN


Rond deze werkwoorden en vanuit concrete vragen reiken we een reeks concrete oefeningen aan.
Verbreden en verdiepen, uitstellen van oordeel, patronen doorbreken en vooral heel veel tijd besteden aan de juiste vraagstelling zijn sleutelwoorden in de zoektocht.

 

 

PROGRAMMA basismodule ‘perspectief-ontwikkeling’

max 12 deelnemers

 

In bijgevoegd programma geven we een overzicht van de inhouden die tijdens de opleiding aan bod zullen komen. Gelieve bij het lezen aub rekening te houden met het feit dat we, net als in onze begeleidingen, ook tijdens de opleiding een flexibel en dynamisch samenspel willen. Deze flexibiliteit houdt in dat we, zonder het programma te verwaarlozen, telkens opnieuw zullen inspelen op wat zich voordoet in de groep, en wat de inhoudelijke en procesmatige noden van de groep op dat ogenblik zijn. Die dynamiek is moeilijk weer te geven in onderstaand, lineair programmaoverzicht, maar is wel een wezenlijk onderdeel van de aanpak.


DAG 1 KENNISMAKEN/DE TRIALOOG ALS DYNAMISCH WERKMODEL (6u)

Kennismaken met de deelnemers en eerste reeks methodieken om contact te maken met je groep.

Formuleren van verwachtingen.

Kennismaken met de trialoog en het trialogeren

Methodieken rond het formuleren van de juiste vraag of uitdaging

 


DAG 2 VERDIEPEN (6u)

Methodieken om begrippen te verdiepen en te zoeken naar gelaagdheid van inhouden.

Methodieken die je verbeelding activeren.

 


DAG 3 PATROONDOORBREKEND DENKEN (6u)

Initiatie in creatief denken en creatieve werkvormen

Concrete oefeningen op basis van cases van deelnemers

 

  

DAG 4 GROEPEN MOTIVEREN en DRAAGVLAK CREËREN: (6u)

van product naar proces

eigenaarschap ontwikkelen, omgaan met weerstanden.