YOT

Aanbod » Vorming » UIT DE PLOOI

Stuur ons een mailtje via info@yot.be mocht je interesse hebben in UIT DE PLOOI. Van zodra zes deelnemers zich aanmelden brengen we jullie samen voor een vrijblijvend infomoment.  De nieuwe groep zal starten onder begeleiding van Jan Verschaeve

 

 

UIT DE PLOOI


“Zet een stap achteruit en je ziet zoveel meer”

  

 


KORT

Uit de plooi is een levensbeschouwelijk coachingstraject dat YOT aanbiedt in Brugge. Het traject baseert zich op het leren van eigen ervaringen en de ervaringen van anderen. Elke deelnemer brengt in de veilige groep een levenservaring binnen die nog blijft nazinderen.

 

SITUERING
Het leven kan mooi zijn, het kan ook ingewikkeld en lastig zijn.
Wat kan de zon deugd doen en de natuur prachtig zijn. Er is ook het leed van ziekte of onmacht waarmee we geconfronteerd worden. Soms ervaren we in onszelf intens geluk om niets, soms zijn er dagen dat we ons niemand voelen en de indruk heb dat we het niet goed doen.
 

Hoe gaan we hiermee om? Hebben anderen ook die ervaringen en waar halen zij hun inspiratie om te leven?
Uit de Plooi wil mensen samenbrengen om elkaar in dit zoeken te ondersteunen.
 

DOELGROEP
Uit de Plooi richt zich tot iedereen die zijn ervaringen en persoonlijke levensvragen met anderen wil ter sprake brengen om zo tot enig inzicht te komen hoe het komt dat de dingen ‘lopen zoals ze lopen’. Dit kan een positieve uitwerking hebben op ons denken, doen en voelen.
De deelnemers engageren zich door zelf een concrete ervaring ter sprake te brengen in de groep.
Iedereen vanaf 18 jaar kan deelnemen. Iedereen is welkom.

 

VERLOOP
Het ‘leren van je eigen ervaringen’ is een methode om jezelf verder kwalitatief te ontwikkelen. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij wat je meemaakt, om tot besef te komen hoe het komt dat je leven zich zo ontwikkelt. Hierbij wordt, onder leiding van een coach, overdacht wat je meemaakt. Er wordt stilgestaan bij wat je deed en bij wat je voelt, ook bij wat je eigenlijk zou willen. Je ontdekt je eigen kwaliteiten maar ook je valkuilen. Je komt waarden en overtuigingen op het spoor die mee je gedrag sturen. Je wordt je bewust van de invloed van de omstandigheden die je ervaring mee bepalen. Deze bewustwording kan zowel confronterend zijn als heilzaam. Door de essentiële vraag ‘waar heb ik vat op ‘ worden je eigen aandeel en verantwoordelijkheid helder.
 

We doen dit in een groep van maximum zes personen. Ieder groepslid krijgt de kans om een eigen ervaring binnen te brengen. Dit maakt het mogelijk dat je jezelf al of niet herkent in wat een ander meemaakt.
Dit delen van elkanders ervaringen kan deugd doen. Dit vraagt wel een veilige sfeer waardoor openheid en vertrouwen kunnen groeien.
 

Je geeft een deel van jezelf prijs, je deelt je eigen waarden en overtuigingen en je komt op het spoor van wie je ten diepste bent of wil zijn. Je eigen religieuze of spirituele ervaringen kunnen verwijzen naar een groter geheel dat je draagt. Doorheen dit samen delen en zoeken krijg je heel wat kapstokken aangereikt die je verder kunnen helpen.
Het is een boeiende onderneming die je verder leven mee richting kan geven.
 

 

“Nieuwe inzichten geleerd (over jezelf en anderen),

interessante lectuur aangereikt gekregen,

maar vooral boeiende mensen leren kennen!

Sowieso een verrijkende ervaring! “

Michel - deelnemer Uit de plooi


 

In iedere sessie brengt één van de deelnemers een werkverslag binnen. Dit werkverslag beschrijft de ervaring (werkervaring, thuissituatie, vriendenkring, …) volgens een uitgetekend stramien. Alle deelnemers krijgen dit verslag vooraf ter voorbereiding van de sessie.
Na iedere sessie wordt een verslag gemaakt waarmee de volgende sessie aanvangt. Dan volgt opnieuw een werkverslag enz.

In dit traject wordt gewerkt met een groep van 5 of 6 deelnemers. Er zijn een zevental sessies van telkens twee uur.
In de eerste sessie spoor je je eigen kwaliteiten op. Deze worden geplaatst in het kernkwadrant van D.Ofman, een handvat om je kwaliteiten te verbinden met je valkuilen, je uitdagingen en je allergieën. Hieruit kan je al enige doelstellingen afleiden van wat je verwacht van de supervisie en je eigen groeiproces.
In deze eerste sessie worden ook afspraken gemaakt voor het verdere verloop, nl. de volgorde waarin de werkverslagen naar voor worden gebracht.
In de tweede sessie komt dan het eerste werkverslag aan bod. Iedere deelnemer maakt hiervan een kort supervisieverslag.
In de derde sessie worden de verslagen doorgenomen, waarna de inbreng volgt van het tweede werkverslag.
In de laatste sessie (eindsessie) brengt iedere deelnemer een eindverslag naar voor (indien noodzakelijk kan er in deze eindsessie ook nog een werkverslag worden binnengebracht zodat iedere deelnemer aan bod komt met zijn eigen werkverslag).

 WAT HET NIET IS

Uit de plooi biedt geen therapie voor mensen met psychische problemen.
Uit de plooi is geen vrijblijvende praatgroep over interessante thema’s.
Uit de plooi is niet in de eerste plaats gericht op het geven van tips of informatie om beter te communiceren of te functioneren.
Uit de plooi biedt geen meditatie.

 

BEGELEIDERS
Jan Verschaeve (1945) is zelfstandig nascholer en werkt voornamelijk als supervisor, trainer in communicatievaardigheden en ontwikkelen van persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden.

Koen Dekorte (1965) is coördinator van YOT vzw en docent levensbeschouwelijke vakken. Hij begeleidt supervisiegroepen voor studenten in de Vives Hogeschool en volgt momenteel de opleiding postgraduaat supervisor.

 

DATA & LOCATIE
Het traject omvat 7 sessies van 2 uur, om de 4 tot 6 weken. De data en uren worden in overleg met de deelnemers bepaald. Dit wordt afgetoetst op het infomoment.

De sessies gaan door In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 te Brugge.

 

PRIJS
90 € voor het volledige traject. Indien uw inkomen u niet toelaat dit bedrag te betalen, neem dan met ons contact op. De prijs kan niet de reden zijn om het traject niet te volgen.

Te betalen bij de aanvang van de eerste sessie door overschrijving op rek.nr. BE41 7775 9427 3610 - BIC: GKCCBEBB van YOT vzw, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge.

 

SAMENSTELLING GROEPEN
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden, kunnen er verschillende groepen gevormd worden die het traject starten. De samenstelling van de groepen gebeurt vanuit een keuze van de deelnemers of omwille van praktische redenen (vb. uur en dag van de sessies). Een groep is samengesteld uit max. 6 deelnemers en de begeleider.

 

VERANTWOORDING

De complexiteit van onze samenleving en het wegvallen van het vertrouwde zingevingskader biedt nieuwe uitdagingen. Wij geloven in het toenemend belang van het inspirerend coachen om zo mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een gedragen en zinvol leven. De grote spirituele tradities zien wij daarbij als belangrijke richtingaanwijzers. Hoewel wij onze werking zelf verbinden met de Bijbelse grondintuïties, gaan we uit van de rijkdom van diversiteit in de samenleving van morgen.
Uit de plooi kadert in onze missie om mensen te ondersteunen in de zoektocht naar perspectief.

 
MEER INFO
Koen Dekorte, 0478 44 61 94 of koen.dekorte@scarlet.be