YOT

Magdalenakerk » Gebruik

Iedereen is welkom om in de Magdalenakerk het leven te vieren.  Naast de parochie maken ook scholen frequent en dankbaar gebruik van de ruimte.  Vieren in de Magdalenakerk kan door de nieuwe architectuur nog moeilijk op de 'klassieke' wijze.  De ruimte daagt uit om creatief om te gaan met de vormgeving en inhoud van de viering.

 

Wij nodigen u daarom uit met ons contact op te nemen om de mogelijkheden van de ruimte af te tasten.  Indien u een viering houdt wanneer er een project in de kerk bezig is, bijvoorbeeld tijdens het zomerproject van YOT, dan gaan we ervan uit dat de installatie kan geïntegreerd worden in uw viering. Neem daarom tijdig met ons contact op.

 

YOT-medewerker Patrick Perquy schetst in vier bijdragen zijn kijk op het liturgisch gebruik van de ruimte. Hij onderzoekt de kansen van de nieuwe architectuur meer specifiek voor trouwen, dopen en begraven in de Magdalenakerk.

 

Lees hier zijn algemene bijdrage over vieren in de Magdalenakerk.

Verder zijn er aparte bijdragen over