YOT

Magdalenakerk » Gebruik » Voorwaarden

Wij nodigen u uit om in de Magdalenakerk te vieren.  

Voor het vastleggen van een concrete datum van het gebruik van de ruimte neemt u best contact op YOT.

Voor informatie over de concrete evenementen en projecten van YOT die mogelijks uw viering doorkruisen, neemt u best contact op met YOT.

YOT voorziet regelmatig evenementen in de kerk.  Grotere evenementen die een grote impact hebben op de ruimte, worden in principe één jaar vooraf vastgelegd.  Indien u de kerk wenst te gebruiken voor een viering, kan u vooraf bij ons polsen of de ruimte ingrijpende wijzigingen ondergaat.

Wij stimuleren het gebruik van de kerkruimte, maar willen ook een aanbod doen naar onze bezoekers.  Onze evenementen zijn van die aard dat zij meestal ook kunnen geïntegreerd worden in een viering.  Wij helpen u graag verder om van uw viering een uniek gebeuren te maken.

 

De kerken in de Brugse binnenstad vragen geen huurgeld voor het gebruik van de kerkruimte door scholen van de binnenstad.  YOT vraagt de scholen evenwel om een gift voor het gebruik van de Magdalenakerk. De kosten die de vzw gemaakt heeft en nog maakt voor de inrichting van dit gebouw en het thematisch aanbod in de ruimte, verantwoorden een dergelijke vraag. De gift kan rechstreeks gestort worden aan YOT, met vermelding van de naam van de school en datum van gebruik van de kerkruimte. Een aantal scholen stuurden wij reeds een brief met ons verzoek.

 

Voor het gebruik van de ruimte voor concerten is er een vast tarief voor alle kerken.

 

Wij waarderen het indien u ons een digitale foto van uw evenement of viering in de kerk bezorgd.  Alvast hartelijk dank !