YOT

Yot » Steun YOT » Algemeen

Wil je de werking van YOT ondersteunen?

Dat kan:

 

Waarom YOT steunen?

Wij geloven

• dat er in elke mens een enorm spiritueel potentieel verscholen ligt.

• in een actief pluralisme in verbondenheid met de Bijbelse traditie.

• dat elke mens pas echt mens kan worden in de ontmoeting met andere mensen.

• in de uitdaging om in de Vlaamse samenleving het aspect zingeving te ontstoffen.


Er moeten huizen zijn, vaste adressen waar naar de zin van het leven kan worden gevraagd.

En waar die behoefte aan een opvlucht van onze geest niet wordt weggelachen,

en niet bedolven onder welke ideologie dan ook, een christelijke of een atheïstische.

Waar mensen met zulke vragen en behoeften intellectueel én emotioneel veilig zijn.

– Huub Oosterhuis

FACTS & FIGURES