YOT

Yot » Wat is YOT? » Achtergrond

Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de Eurpeaan in de toekomst zijn spiritualiteit zal beleven. Zullen de kerkgebouwen daarin een rol van betekenis blijven spelen of worden de musea de nieuwe spirituele plekken? Zal er nog door een gemeenschap gevierd worden in die gebouwen en hoe zal dat dan zijn? Wat zal de betekenis en impact zijn van het Bijbels geloofsverhaal?

Geen zekerheden, maar twijfel.

 

Vanuit welke visie experimenteert YOT met het kergebouw?

Interessants links: