YOT

Yot » Wat is YOT? » Publicatie

Rik Gérard maakte de aanvang van het project van nabij mee. Hij schreef het relaas van het experiment YOT neer in Madeleine, Madeleine.

 

Hij eindigt zijn boek als volgt:

http://yot.be/data/01%20%20YOT/YOT%20omschrijving/cover%20Madeleine%20Madeleine%20klein.jpg

"Het huis was teruggegeven aan de mensen. Wie het niet had meegemaakt zou nooit begrijpen hoe de Madeleine voor die van YOT ook écht een Madeleine was geworden. Een levende met een naam, een hart en een ziel. Een bevoorrechte beminde, een verliefde, die op die Paasmorgen haar ellende zag omslaan in extase. Zij had niet alleen aan het evangelie de dimensie van tederheid en vrouwelijke warmte gegeven, maar ook aan dit huis. Yot hield van haar. Een onmogelijke liefde weliswaar, wegens de Rivaliteit. Yot. Het zal je maar overkomen.

Madeleine, Madeleine, ja, de menselijke maat. Een beetje méér zou schreeuwen zijn en een beetje minder vertwijfeling.

De verslaggever stapt peinzend door de lege Hof naar huis, tussen de plassen - bescheiden symboolvlakjes - waar de nachthemel in drijft. De zwanen Tristan en Isolde dobberen slapend op de vijver, hals en kop onder hun vlerken. De fontein laat onverdroten haar heilig ruisen horen en het jonge groen van de bomen stemt er vervoerend mee in. Een ronde maan loert door de jagende wolken. Van aan de nog altijd schuddebollende lantaarns van de ingang ziet hij het licht van zijn slaapkamer aanfloepen. Diane, die op haar wekker kijkt hoe laat het is."