YOT

Yot » Wat is YOT? » Wat is YOT ?

LABO VOOR LEVENSBESCHOUWING

RUIMTE VOOR PERSPECTIEF

wil in een breder bezield verband

uitgedaagd door het Bijbels geloofsverhaal

en in dialoog met de moderne cultuur

letterlijk en figuurlijk ruimte creëren

die inspirerend kan werken

bij het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe perspectieven

voor een intenser leven

en een betere wereld

 

YOT?

 

De naam YOT verwijst naar de kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet: een taalteken met grote invloed en betekenis. Zo wil YOT als kleine organisatie beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit.

 

LABO?

 

Met ons werk in de Magdalenakerk en In de Nieuwe Pastorie dagen we onszelf en anderen uit om na te denken over de functie en het gebruik van kerken en pastoriewoningen.

 

Klassieke opdelingen, zoals die tussen gelovigen en niet-gelovigen, stellen we in vraag. Twijfelen beschouwen we als de moeilijkste én de boeiendste levenshouding. Experimenteren met vorm en inhoud is ons motto. 

 

LEVENSBESCHOUWING?

 

Wat kan de betekenis zijn van de christelijke traditie in onze moderne samenleving? We zijn niet blind voor wat er verkeerd loopt, maar zien ook nieuwe kansen. Het is die oude traditie die ons inspireert tot vernieuwing en ons oproept om bij te dragen aan een warmere samenleving.

 

YOT werkt rond thema's die er toe doen in een mensenleven. Wat is een zinvol leven? Hoe gaan we om met lijden en de dood? Wat biedt troost? Is geluk maakbaar? Wat helpt ons vooruit? En wat niet?

Niet zweverig, maar juist heel direct in het leven van elke mens. 

 

RUIMTE?

 

Ons verhaal begint in 2002 in en rond de Brugse Magdalenakerk (aan het Astridpark). In die kerk zie je het meest zichtbare resultaat van onze werking: de kerk is omgebouwd tot een gastvrije ruimte waar plaats is voor uiteenlopende levensvragen van een brede groep mensen. 

 

Op het pleintje voor de Magdalenakerk vind je de werkplek van YOT: In de Nieuwe Pastorie. Dit huis biedt, door zijn eigenzinnige inrichting, nieuwe perspectieven aan groepen en organisaties.

 

Maar YOT woont en werkt niet op een eiland. We verbinden ons met het leven in de stad en werken samen met verschillende organisatie - tot in het buitenland.

 

PERSPECTIEF?

 

Wil je nadenken over de identiteit, de doelstellingen of de betekenis van jouw organisatie? YOT helpt je graag op weg. We ondersteunen organisaties, individuen en parochies in hun zoektocht naar nieuwe invalshoeken. Of we leiden mensen op die op hun beurt zelf met groepen aan de slag gaan.

 

Onze ruimtes en werkmateriaal stellen we ter beschikking aan initiatieven die gericht zijn op ontmoeting, zingeving en verbondenheid. 

 

 
Meer lezen? De volledige visietekst van YOT vind je hier.