YOT

Yot » Wie is wie? » Structuur

YOT heeft het juridisch statuut van een Vereniging Zonder Winstoogmerk.

 

De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen:

Pieter Vandecasteele (voorzitter), Sabine Vanquaethem (secretaris), Patrick Perquy, Annemie Schreel, Sofie Verscheure, Jan De Vriese, Jessika D'haene, Maurits Delanote, Koen Dekorte, Koen Seynaeve.

 

De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen:

Pieter Vandecasteele (voorzitter), Sabine Vanquaethem (secretaris), Patrick Perquy, Annemie Schreel, Sofie Verscheure, Jan De Vriese, Jessika D'haene, Maurits Delanote, Koen Dekorte, Koen Seynaeve, Bert Vertommen, Jan Tilleman, Geert Delbeke, Tom Callebaut, Inge Cordemans, Koen De Fruyt, Hendrik Opdebeeck, Hubert Sanders, Emmanuel Van Lierde, Maarten Van Steenbergen.

 

Koen Dekorte (coördinator) en Fien Ingelbrecht (stafmedewerker) staan in voor de dagelijkse werking.

 

Voor het secretariaat kan YOT rekenen op Lieve Boone (boekhouding) en Renata Deloof. Luk Ingelbrecht, Mips Meyntjens, Rudy Masschelein, Tarik Houbrechts, Adrie Oosterling, Amaury Cogels ... volgen concrete projecten op.

 

Voor logistieke en technische ondersteuning zorgen Marc Vankerrebroeck en Luc Mus.

 

Voor het onthaal en toezicht in de Magdalenakerk kunnen we rekenen op Chantal Moulaert, Jozef Requier, Marleen Vandersteegen en Kurt Vannieuwenhuyse.

 

Alex Kinnet is momenteel bezig aan een inventarisatie van het onroerend erfgoed van de Magdalenakerk.

 

Patrick Perquy (priester) studeert elke werkdag voor YOT en is beschikbaar voor een gesprek.

 

Een TEAM van perspectiefontwikkelaars stuurt de vernieuwing binnen YOT aan en ontwikkelt een aanbod en visie.

 

Voor de organisatie van evenementen worden tijdelijke werkgroepen opgericht waarbij ook andere vrijwilligers aansluiten.

 

De statuten van YOT vzw