YOT

Yot » Wie is wie? » TEAM

In het kader van de vervelling van YOT - na 10 jaar werking - is vanaf oktober 2013 is een nieuw TEAM actief:

 

Pieter Vandecasteele (1981) studeerde theologie en filosofie. Hij werkt halftijds voor Caritas Vlaanderen, waar hij verantwoordelijk is voor pastorale zorg in de zorg- en welzijnssector. Hij is eindredacteur van Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores, redactielid van www.pastoralezorg.be, en bestuurder van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast werkt hij halftijds als coördinator van het ‘netwerk Rechtvaardigheid en Vrede’, een netwerk van negen christelijke solidariteitsorganisaties. In 2011 richtte hij, samen met een aantal collega’s uit het middenveld en de academische wereld, een kenniscentrum op dat onderzoek doet op het raakvlak tussen kerk en samenleving (www.ik-ks.org). 


Sofie Verscheure
(1963) is regentes Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst. Ze begeleidde 13 jaar bezinningsdagen voor jongeren en was proost van de jimploeg binnen VKSJ WEST . Ze is in de eerste plaats geboeid door de kracht van woorden en poëzie. Kalligrafie is daarbij een middel om vorm te geven aan die woorden en hun betekenis. Sinds 1992 vertaalde ze haar passie voor mensen, spiritualiteit en woorden in Symposion, de Brugse woordenwinkel.
Ze is mede inspirator voor het kerkherwaarderingsproject YOT, het vormingsinitiatief YOT-b en de Experientie, een inspiratieplek. Patroondoorbrekend denken, de trialoog en zones van zin vormen de basis van waaruit ze aan perspectiefontwikkeling doet.

 

Sabine Vanquaethem (1961) studeerde regentaat Frans-Geschiedenis-Godsdienst en bachelor Gezinswetenschappen. Startte als provinciaal vrijgestelde voor vKSJ-West-Vlaanderen, en was daarna een tiental jaar werkzaam in het onderwijs. Na studies Sociaal Hoger Onderwijs kwam ze in contact met de Arkgemeenschappen van Jean Vanier. Tien jaar lang was ze er aan de slag als directeur en gemeenschapsverantwoordelijke voor de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge. Momenteel werkt ze er als kwaliteitscoördinator. Sabine is één van de vrouwelijke voorgangers in de vieringen van de Lier te Brugge. Ze is gehuwd met Jan De Vriese en moeder van drie (ondertussen al volwassen) kinderen.

 

Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT.  Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst.  Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken en beeldeducatie in de studiegebieden Onderwijs en Gezondheidszorg. Zijn interesse gaat naar het filmkunstwerk als spiritueel glasraam van onze tijd en de boeiende relatie tussen christendom en moderniteit.  Daarnaast is hij gebeten door de microbe van de Argentijnse tango en vindt hij rust en strijdvaardigheid in de poëzie van Huub Oosterhuis. Hij is mede oprichter van het liturgisch initiatief De Lier. Koen is gehuwd met Jessika D’haene en vader van drie dochters: Janne, Linde en Wietse.

 

Fien Ingelbrecht (1990) is de nieuwe werkkracht bij YOT. Ze studeerde geschiedenis aan de UGent en wereldreligies, interreligieuze dialoog en religiestudie aan de KU Leuven. Ze heeft een passie voor mensen en geniet van de spontane conversaties die ontstaan tijdens haar (pendel)tochten door en tussen Brussel, Gent en Brugge. Want Fien woont in Gent en is naast haar werk bij YOT ook aan de slag bij de Brusselse organisatie Axcent, waar ze werkt rond interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren. Ook in haar vrije tijd is ze graag op pad, maar dan in het gezelschap van haar man Dennis. 

 

Koen Seynaeve (1951). Naast de priesteropleiding aan het Grootseminarie te Brugge, behaalde hij in 1981 aan de KU Leuven de licentie Moderne Geschiedenis, afdeling Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen, en het baccalaureaat filosofie en theologie. Na een korte periode van leraarschap aan het Sint-Stanislascollege te Poperinge was hij in de periode 1984-2006 provinciaal proost van VKSJ en in 1985 ook nationaal proost van de Katholieke Jeugdraad te Brussel. Eind 1988 werd hij benoemd tot directeur van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Zijn interesse gaat uit naar cultuurfilosofie en kunst.


Jan De Vriese (1959) studeerde wijsbegeerte en theologie aan de KU Leuven en is gehuwd met Sabine Vanquaethem, samen ouders van drie kinderen. Hij werkt aan de Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Vives als lesgever levensbeschouwelijke en godsdienstdidactische vakken, stagebegeleider en supervisor. Hij is lid van de raad van bestuur van het jeugdverblijfcentrum Hoogveld (Veldegem-Zedelgem) en lid van de Milieuraad van Damme. Hij liefhebbert in de kunst van het tuinieren, als een manier om duurzaam geworteld te blijven in de aarde, gezond voedsel te telen en creatief om te gaan met tijd, ruimte en al onze zintuiglijke vermogens.

 

Jessika D’haene (1969) studeerde godsdienstwetenschappen In Leuven en gaf een aantal jaren les in Sint-Andreas op de Garenmarkt en in de KHBO in de lerarenopleiding. Zij is gehuwd met Koen Dekorte en heeft drie dochters. Zij is al een aantal jaren actief thuis vanwege de zorg voor de jongste dochter met een meervoudige beperking. Daarnaast blijft er gelukkig tijd over voor meerdere engagementen: in de Lier, YOT, de spelotheek, … Ook muziek is een dankbare vorm van ontspanning: piano, accordeon en zingen . Werken in de tuin, reizen, cultuur opsnuiven, romans lezen zijn andere favoriete bezigheden. In de Lier vinden wij een gemeenschap waarin we kunnen vieren, zingen, het leven delen, de Bijbelverhalen telkens opnieuw beluisteren en ons laten inspireren.

 

Patrick Perquy (1942) is priester van het bisdom Brugge en werd door de bisschop benoemd tot vaste medewerker van YOT. Hij studeerde Romaanse filologie en theologie en heeft een actieve loopbaan in het onderwijs doorlopen. Al jaren is hij op zoek naar een nieuwe liturgie, eerst in de Jonge Kerk Roeselare en de Jonge Kerk Brugge, nu als één van de voorgangers in het vernieuwend liturgisch initiatief de Lier. Hij probeert steeds zijn steentje bij te dragen aan de verspreiding van het denkgoed van René Girard en Lytta Basset. Daarnaast is hij enorm gepassioneerd door film, een passie die hij kan uiten als aalmoezenier bij FilmMagie, het katholieke tijdschrift voor de verspreiding van de betere film.

 

Annemie Schreel (1939) studeerde regentaat Moderne talen en was gedurende 33 jaar lerares Frans aan het Sint-Andreasinstituut, Garenmarkt 8, in Brugge. Zij is getrouwd met Geert Delbeke, moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Van bij het begin was zij geëngageerd bij YOT en De Lier waar zij de eerste vrouwelijke voorganger was. Zij is ook betrokken bij de pastoraal van de Magdalenaparochie en werkt als vrijwilliger voor De Andere Film. Haar liefhebberijen zijn lezen, films en mensen ontmoeten. 

 

Maurits Delanote (1945) doorliep een boeiende loopbaan in het internationale bedrijfsleven. Maar ook als gepensioneerde blijft hij bijzonder actief, maar dan nu als vader, opa en als vrijwilliger bij diverse verenigingen (onder ander Senior Consultants Vlaanderen). Hij is geboeid door thema’s als juiste communicatie (NLP – Neurolinguïstisch programmeren) en hoe mensen te coachen om al hun mogelijkheden ten volle te benutten.

 

Koen De Fruyt (1965) is gehuwd met Greet Tuerlinckx en vader van vier zonen. Na zijn studies godsdienstwetenschappen en systematische theologie aan de KU Leuven kwam hij in 1993 in de sector Geestelijke Gezondheidszorg terecht. Momenteel is hij diensthoofd Zinzorg & Pastoraal in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem en diensthoofd Identiteit op het Provincialaat van de Broeders van Liefde te Gent. Koen is gefascineerd door de rol die verhalen spelen in het zoeken van mensen naar een zinvol en evenwichtig leven. Tegelijk is hij ook al meer dan de helft van zijn leven geboeid door de wereld van de stille meditatie, in het bijzonder van het zenboeddhisme. Ontspannen doet hij door te werken in zijn tuin, met zijn gezin rustige oorden op te zoeken en zich te verdiepen in de beeldvorming in oude boeken over zijn geboortestad Brugge.

 

Filip Vandenberghe (1976) is leerkracht godsdienst aan het Dominiek-Savio instituut te Gits. Hij is opvoeder van opleiding, studeerde aan het Grootseminarie te Brugge, maar stapte na anderhalf jaar uit het priesterambt. Daarna huwde hij met Evi en behaalde tussen drie geboortes door zijn credits Theologie aan de KU Leuven. Hij startte M-O-Ment op, een dienst waarin hij samen met mensen rituelen uitwerkt en eventueel begeleidt. De vieringen zijn niet-confessioneel en willen een aanvulling zijn voor het traditionele aanbod. Hij is vooral geboeid door de christelijke traditie, filosofie, psychologie, Bijbel, humor, boeken en eigenlijk alle creatieve uitingen van en door mensen.

 

Adrie Oosterling (1948) volgde een lerarenopleiding, studeerde Engels, volgde opleidingen aan het conservatorium te Rotterdam (schoolmuziek en zang), liet zich scholen bij cabaretière Hetty Blok en doceerde ongeveer 20 jaar Engels en muziek in het middelbaar onderwijs. Ook gaf hij daar godsdienstlessen. Op kerkelijk gebied was hij ongeveer 20 jaar actief als cantor-organist van een protestantse gemeente in West Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1985 ontwikkelde hij de cultuur-historische formule Het Vlaemsche Erfgoed te Groede (Zeeuws-Vlaanderen) en startte daar zijn Huistheater De Twee Duiven. Sindsdien is Adrie werkzaam als kleinkunstenaar, schrijft zijn eigen theaterprogramma’s en speelt die in Nederland en Vlaanderen.

 

Rudy Masschelein (1977) vervulde samen met Freia Tuerlinckx hun koningswens. Samen met Lothar en Helana kozen ze bewust voor een huis en leven midden in de stad. Hij werkt als leerkracht geschiedenis en godsdienst in het Sint-Andreasinstituut Oostende. In diezelfde school staat hij ook in voor de schoolpastoraal van de tweede graad. Daarnaast is hij actief in de stuurgroep godsdienst West-Vlaanderen. Hij studeerde regentaat Nederlands-geschiedenis-godsdienst aan de KHBO en de bachelor godsdienstwetenschappen aan KUL. Hij is gefascineerd door kunst, symbooltaal, archetypen en oude verhalen omdat je er iets van de onderstroom van alle dingen in kunt ontdekken.

 

Jan Moeyaert (1983) is op professioneel gebied actief binnen de sector van ethisch en duurzaam bankieren.  Voor Triodos bank België onderzoekt hij de toekenning van kredieten in hernieuwbare energieproducten.  Hij genoot een economische opleiding. Zijn vrije tijd brengt hij graag door in de natuur . Daar heeft hij de taal van de stilte leren spreken. Verder leest hij graag en schrijft  graag gedichten. Daarnaast ziet hij zichzelf  als een blijvende student aan de universiteit van het leven. Iedere dag zit daarbij opnieuw vol lessen en alle mensen die we ontmoeten fungeren daarbij als leraren. Door elkaar zijn we immers in staat om te groeien als mensen. Bovenal is er Maaike, de liefde van zijn leven.