Onze innerlijke wereld heeft enorme invloed op hoe we ons voelen en hoe we omgaan met de mensen rond ons. Toch besteden we niet altijd genoeg tijd hieraan. Door even stil te staan kunnen we onszelf beter begrijpen. Aan de hand van eenvoudige meditatietechnieken ontdekken we onze innerlijke vrede en komen we tot rust. Lama Lakshyong zal ons hierin begeleiden tijdens deze lezing over bewustzijn. Aansluitend maken we samen een lichtoffer: we branden hiervoor een kaars voor vrede en licht in onszelf en over heel de wereld. Op het einde voorzien we tijd voor dialoog.

Over Lama Lakshyong:

Lama Lakshyong (la-ma lah-syong) is afkomstig uit Zuid-Afrika en woont momenteel in Nepal. Hij ontmoette zijn leraar, de grote Dzogchen-meditatiemeester Gyalwai Nyugu Rinpoche, voor het eerst in 2006 en ervaarde een diepe verandering in wat volgens hem belangrijk was in het leven. Hij volgde Rinpoche naar China waar hij enkele jaren verbleef en de eed als monnik aflegde. In 2016 stelde Rinpoche voor dat Lama Lakshyong zou beginnen met lesgeven. Sindsdien deelt hij de lessen van de Nyingma-traditie met geïnteresseerden over de ganse wereld. Jaarlijks trekt Lama Lakshyong door Europa om les te geven in meditatie en het belang van voor onze geest te zorgen. Zijn lessen zijn online te bekijken via YouTube en op zijn website.

Praktisch

Lama Lakshyong spreekt Engels. Er zal vertaald worden naar het Nederlands.

We vragen een inkom van 7 euro cash.

Lama Lakshyong vraagt zelf geen bijdrages maar we werken met de traditie van de Dana, waarbij iedereen zelf een vrije bijdrage mag geven indien gewenst. De grootte van dit bedrag bepaal je zelf.

De lezing start om 20 uur in de Magdalenakerk (Magdalenakerkplein, 8000 Brugge)

Data

22/02/23 20:00 - 21:30

Bewustzijn en licht - Een lezing met lichtoffer