Elk jaar ontvangen we het vredeslicht in de donkerste dagen in de Brugse Magdalenakerk. Op het officieel ontvangstmoment op woensdag 22 december 2021 om 18.30 uur in de Heilige Magdalenakerk willen we een boodschap van verbondenheid, vrede en solidariteit uitdragen waar de verschillende levensbeschouwelijke strekkingen zich in herkennen.

Omwille van COVID vindt de ceremonie plaats in beperkte kring met vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en buurtcomités. We voorzien daarom een livestream voor iedereen die het moment toch graag meevolgt. De streaming komt op het youtubekanaal van "Vredeslicht Brugge".


Meer info

Je kunt ons ook op Facebook volgen.