Silence for peace nodigt je uit om samen in stilte te zitten. Elke minuut in stilte verbindt je met de wereld, met de ander en met jezelf. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan wereldvrede is uitgenodigd.

Meer info over het project silence for peace vind je hier

Praktisch:

Vrijdag 25 september, van 14 u -16 u, Magdalenakerk, Schaarstraat, 8000 Brugge. Bij mooi weer op het pleintje voor de kerk.

Begeleiding van de sit-in: Chris Crop. 

Brugge(n) voor vrede

Silence for peace is één van de vele initiatieven binnen de Vredesweek. Het thema van de Brugse Vredesweek is 'Brugge(n) voor vrede' en gaat door van zaterdag 19 september tot en met vrijdag 2 oktober 2020. 

Bruggen overspannen een obstakel, verbinden twee oevers die recht tegenover elkaar staan. Ook in Brugge vinden we interesse hebben voor of contact nemen met gedetineerden en vluchtelingen soms moeilijk. En toch worden er veel brugjes gesmeed en overbruggende initiatieven genomen. In de Brugse Vredesweek maken we kennis met dergelijke vredestichtende initiatieven.

Voor een overzicht van het programma, kun je hier terecht. 

Data

Er zijn momenteel nog geen data beschikbaar.