Welkom op de boekvoorstelling van

Stem die mij roept

Bijbels geloven met Patrick Perquy

Patrick Perquy (1942-2018) was betrokken bij YOT tot aan zijn dood. Door zijn evangelische bezieling en grote betrokkenheid bij de medemens raakte hij vele harten. Na zijn uitvaart ontstond het idee om een boek te schrijven over hoe hij het Bijbels geloofsverhaal verstond. Zo kan ieder die het horen - lezen - wil verder, een leven lang.

Boekvoorstelling

De boekvoorstelling - onder voorbehoud van corona-richtlijnen - vindt plaats op zaterdag 12 september 2020 om 11 uur in de H.-Magdalenakerk, Schaarstraat te Brugge. 

Redactie: Dennis Lenders (eindredactie), Jean Bastiaens, Michel Perquy, Paul Thoen, Geert Delbeke, Marc Lemiengre, Geert Van Coillie, Koen Dekorte.

Met bijdragen van Paul Thoen, Ann Opsomer, Dennis Lenders, Geert Delbeke, Annemie Schreel, Marc Lemiengre, Annemie Declercq, Geert Van Coillie, Geert Vervaecke en Kris Demeulenaere, Koen Dekorte.

Het boek wordt uitgegeven bij Halewijn.

www.patrickperquy.be

Op de boekvoorstelling wordt de website www.patrickperquy.be gelanceerd.

Want het boek bevat brokstukken van een onvoltooid verhaal.

De verschillende levenslagen openbaren zich in dialoog met de tekst en met elkaar.

Zo kan de hemel zichtbaar worden.