12-jarigen, op de drempel tussen hun kindertijd en aankomende volwassenheid, kunnen bij YOT een traject volgen waarbij ze groeien naar hun drempelviering.


Wanneer jouw kind de overstap maakt van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar, bevindt het kind zich op een speciale leeftijd. Kind? Jongere? Met één been in de kindertijd en met één been in een meer volwassen leven. Het kind moet de drempel van de kindertijd naar de jongvolwassenheid over. Dat doe je niet zomaar. Misschien roept dit weerstand op? Of net veel enthousiasme? Vanaf dat moment krijgt hij of zij meer verantwoordelijkheid, vormt een uitgesproken eigen identiteit, maakt meer bewuste keuzes, geeft meer richting aan zijn of haar eigen leven…

De stap over de drempel...

Dit kruispunt in het leven van jouw kind, deze stap over de drempel, moet gevierd worden. En daarbij mag ook stilgestaan worden bij enkele diepere vragen. Wat geeft jouw kind kracht op zijn of haar weg? Waar liggen moeilijkheden, angsten,…? Waarin gelooft jouw kind? Voelt hij of zij zich gedragen in het leven? Wat vindt jouw kind belangrijk in het leven? Kunnen de christelijke waarden daarbij een leidraad zijn?

Wat betekent de drempelviering voor YOT?  

= een initiatieritueel, een reeks handelingen, woorden, gebaren die het kind laten aanvoelen:  
-       Dat zijn kindertijd voorbij is en hij/zij groot wordt, klaar om een nieuwe fase van het leven in te gaan met zijn eigen vrijheden en verantwoordelijkheden. Er wordt een natuurlijke overgang gemarkeerd.
-       Welke rol het (christelijk) geloof kan spelen in zijn/haar leven. (bv. ruimte geven aan zowel geluk als verdriet, vertrouwen voelen op je weg, dienstbaarheid, vergevingsgezindheid,…)
De gemeenschap (familie en vrienden) toont daarbij dat zij de jongere zal dragen in die groei naar volwassenheid. 

De drempelviering wordt gezien als een beginpunt. Het vormsel kan volgen op uitdrukkelijke vraag van de jongere zelf. 

Het traject

De drempelviering staat niet op zichzelf. Er wordt ingezet op begeleiding.

1. Traject met begeleider van YOT (3 samenkomsten) - 16/11, 8/02 en 19/04

2. Activiteiten met de ouders/peter/meter


3. Drempelviering in de Magdalenakerk - zaterdag 13 mei 2023
 

1.     Traject met begeleider van YOT (3 samenkomsten - 16/11, 8/02 en 19/04)


Tijdens deze samenkomsten wordt onder andere ingegaan op de christelijke waarden (waar zien we deze terugkomen in ons dagelijks leven en in onze maatschappij? Wat vind ik zelf belangrijk? Waar wil ik in mijn leven op inzetten?). 

Samenkomst 1: We gaan ook aan de slag via toneel en spel met een Bijbelverhaal (bibliodrama). Welke betekenissen vinden we terug in dit verhaal? Hoe is dit verhaal ook mijn/ons verhaal? Voor welke drempel staan de personages? Hoe vinden zij hun weg?

Samenkomst 2: Via een ritueel met brood en wijn wordt ingespeeld op de dubbelzinnigheid van het leven. Het leven als vreugdevol en hoopgevend, vol dromen en verlangens en tegelijk het leven als verdrietig, teleurstellend of beangstigend. Daarbij verwijzen we naar het laatste avondmaal. 
 
Samenkomst 3: Uiteindelijk willen we samen tot een rode draad voor de drempelviering komen. 

2.     Activiteiten met de ouders/peter/meter
 
Creatieve en verdiepende activiteiten worden aangereikt aan de ouders om samen met hun kind op pad te gaan. Zij beslissen zelf hoe ver ze hierin gaan.
 
3.     Drempelviering in de Magdalenakerk (13 mei 2023)
 
Een raamwerk voor de drempelviering is reeds opgemaakt. De inhoud wordt tijdens de bijeenkomsten mee vormgegeven. De inbreng van de kinderen en ouders is hierbij heel belangrijk.

Praktische info

We gaan met een groepje op weg. (5 tot 10 personen) tijdens drie begeleide samenkomsten van telkens 1 uur 30 min. in de Nieuwe Pastorie en de Magdalenakerk te Brugge. 
Inschrijven kan tot 25 oktober via eline@yot.be

1. woensdag 16 november om 15 uur 

(Maandag 19 december - uitnodiging om het ontvangstmoment van het Vredeslicht mee te beleven)

2. woensdag 8 februari om 15 uur 

3. woensdag 19 april om 15 uur 

Drempelviering: zaterdag 13 mei om 11 uur

*Er kan nog geschoven worden met de data indien nodig.
 
Bijdrage: 130 euro per persoon voor het volledige traject. (begeleiding, materiaal, drankje, het gebruik van de kerk en de pastorie) 

De prijs mag geen belemmering zijn om een ritueel te doen. Spreek ons aan indien dit zo zou zijn.
 
Meer info?
Eline Van Steenkiste
Stafmedewerker bij YOT
0493 190 594
eline@yot.be
Adres YOT: Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

Data

Er zijn momenteel nog geen data beschikbaar.