Bijzondere momenten vragen een bijzondere benadering. In een viering of ritueel krijgt levensbeschouwing en zingeving concreet gestalte in de keuze van woorden, beelden en gebaren. We hebben allemaal wel iets te vieren of te gedenken in het leven, maar vinden niet altijd de juiste benadering.

Hoe vier je vandaag belangrijke levensmomenten van geboorte, samen gaan leven, afscheid in al zijn vormen, een nieuwe woonplek of andere uitdagingen in je job? …

Wat kan YOT voor jou betekenen?

YOT wil als labo voor levensbeschouwing ruimte creëren om een verdiepende inhoud samen te brengen met frisvormelijke aanpak.
Als labo hebben we doorheen de jaren al heel wat ervaring opgedaan en mooie symbolen en methodieken ontdekt om een verhaal tot leven te brengen. Benieuwd naar onze aanpak? 

Onze begeleiders helpen je graag op weg. Het zijn mensen die openstaan voor jouw verhaal én met een open blik kijken naar onze eigen Bijbelse traditie. “We willen mensen aantonen dat er méér mogelijk is, dan ze denken. Niet minder.”

jouw verhaal binnen een groter Verhaal

Waarin schuilt de kracht van een ritueel?

Natuurlijk is er geen sluitend antwoord op deze vraag. Maar binnen onze visie op rituelen begint het hiermee: verbinding maken met een groter verhaal. Door "jouw verhaal" te plaatsen "binnen een groter Verhaal” ontstaat verbondenheid over tijd en ruimte heen en krijgt het persoonlijk verhaal een nieuwe gelaagdheid, een nieuw perspectief. Wij stellen ons bij elke viering de vraag: kan het Joods-Christelijke verhaal ons Groter verhaal zijn waarmee we ons verbinden? Hoe kan die traditie ons inspireren en perspectief bieden?

Inside and outside the box

Sommige rituelen bieden we tegenwoordig aan ”om mee te nemen” of met andere woorden “inside the box”. Uit noodzaak, omdat mensen de rituelen thuis moeten doen wegens coronamaatregelen of andere beperkingen. Maar de intimiteit en spontaniteit van de eigen thuis, kan ook een meerwaarde zijn. 

"Het klein herinneringsritueel voor thuis" en "(z)Innig Tafelen - afhaalpakket" zijn twee voorbeelden van het inside the box-concept.

Er is telkens ook een wisselwerking met het “outside the box” - concept dat we daarnaast mee ontwikkelen en aanbieden.

Hoe gaan we concreet te werk?

In dialoog...

Heb je een concrete vraag? Bel ons, mail ons of loop eens langs. We luisteren vrijblijvend naar jouw vraag en dan kun je kiezen om al dan niet samen op weg te gaan. 

Tijdens twee tot drie bijeenkomsten ontdekken we welk ritueel, welke teksten of beelden vorm geven aan het levensmoment waar je wilt bij stilstaan. Ook tijdens de viering staan we je bij.

Kostprijs? 

Voor de begeleiding en het gebruik van de kerk vragen wij 425 euro. Dit bedrag omvat de begeleide samenkomsten, de voorbereiding en het voorgaan tijdens de ceremonie, het gebruik van de kerk voor één dagdeel, gebruik van kaarsen, elektriciteit, verwarming, hulp bij klaarzetten en opruimen van de kerk... 

We willen ook graag meegeven dat een ritueel altijd mogelijk moet zijn voor iemand die daarnaar op zoek is. Het financiële aspect mag daarbij geen struikelblok zijn. 

Wens je meer info, neem dan contact op met eline@yot.be