De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Misschien is het ook daarom dat er zoveel misverstanden en clichés over bestaan.

In het Babelatelier leggen we de Bijbel onder de loep van hedendaagse, kritische inzichten. We lezen teksten die de misverstanden lijken te bevestigen en komen tot verrassende inzichten. Het atelier is een plek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw, i.s.m. Vormingplus regio Brugge, Bijbelhuis Zevenkerken, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Motief vzw.

Verloop

Er wordt telkens een voorzet gegeven met een inbreng van een inleider én een tekstfragment. We gaan daarrond met elkaar in gesprek.  

De 9 misverstanden

 • De Bijbel is het woord van God - maandag 5 oktober 2015 - Patrick Perquy
 • De Bijbel is een religieus boek - maandag 9 november 2015 - Koen Dekorte
 • De Bijbel mag je letterlijk lezen - maandag 7 december 2015 - Jean Bastiaens
 • De Bijbel predikt geweld - maandag 11 januari 2016 - Patrick Perquy
 • De Bijbel is alleen bedoeld voor gelovigen - maandag 1 februari 2016 - Koen Dekorte
 • De Bijbel is een boek van voorschriften en regels - maandag 7 maart 2016 - Jean Bastiaens
 • De Bijbel is aseksueel - maandag 11 april 2016 - Koen Dekorte
 • De Bijbel is vrouwonvriendelijk - maandag 9 mei 2016 - Kathleen Boedt
 • De Bijbel weet wie God is - maandag 6 juni 2016 - Jean Bastiaens
   

Bekijk de flyer