De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

Het tegoed van het Oude Testament

De Nederlandse protestantse theoloog Heiko Miskotte (1894-1976) wijst op het tegoed, het surplus van het Oude Testament. Volgens Miskotte ontbreken er een aantal wezenlijke thema’s in het Nieuwe Testament: de openheid van de godsnaam, het aardse en verhalend spreken, de impact van angst en depressie op een mensenleven, het profetisch en politiek karakter van het Bijbels geloof en de kracht van de erotiek. Deze thema’s behoeden ons voor een hemelse, gelukzalige zweverigheid, waar het christendom soms mee wordt in verband gebracht.

We starten de reeks met een inleiding op Miskotte en eindigen met een synthese. De andere avonden komt telkens één ‘vergeten’ thema uit het Oude Testament aan bod. 

Zeven gesprekken, met de voeten op de grond

maandag 8 oktober 2018: Marc Van de Voorde en Jean Bastiaens over "Heiko Miskotte en de goden van het nazisme en nihilisme"

maandag 5 november 2018: Sofie Verscheure en Jean Bastiaens over "De naam van God in het Oude Testament"

maandag 3 december 2018: Didier Vanderslycke en Koen Dekorte over "Politiek en geloof in het Oude Testament"

maandag 11 februari 2019: Eline Van Steenkiste en Koen Dekorte over "Profetie en geloof in het Oude Testament"

maandag 18 maart 2019: Anne-Flor Vanmeenen en Jean Bastiaens over "Depressie en geloof in het Oude Testament"

maandag 6 mei 2019: Rika Ponnet en Koen Dekorte over "Erotiek en geloof in het Oude Testament"

maandag 3 juni 2019: Kevin Mouton en Jean Bastiaens over "Wat hebben het Oude en Nieuwe Testament gemeen?"

Praktisch

Het Babelatelier vindt plaats op zeven maandagen van oktober tot juni, telkens van 20 tot 22 uur.

De locatie wisselt tussen de Heilige Magdalenakerk en In de Nieuwe Pastorie (Stalijzerstraat 19), in het centrum van Brugge.

Bijdrage per sessie: 8 euro. Betaling cash ter plaatse. Tekstmateriaal en drankje inbegrepen.

Inschrijven kan voor elke sessie apart. Schrijf je in via de inschrijvingsmodule hieronder.

Voor meer informatie? Contacteer Sam Janssens via 0486 79 64 97 of babelatelier.yot@gmail.com

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel  en zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of een of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

Verloop

We vertrekken telkens van een Bijbeltekst. Een gastspreker reageert op de tekst, daarna is er ruimte voor dialoog met de aanwezigen.

Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw, i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus.

Data

08/10/18 - 03/06/19

Het Babelatelier, [volledige reeks]

08/10/18 20:00 - 22:00

Marc Van de Voorde en Jean Bastiaens over "Heiko Miskotte en de goden van het nazisme en nihilisme"

05/11/18 20:00 - 22:00

Sofie Verscheure en Jean Bastiaens over "De naam van God in het Oude Testament"

03/12/18 20:00 - 22:00

Didier Vanderslycke en Koen Dekorte over "Politiek en geloof in het Oude Testament"

11/02/19 20:00 - 22:00

Eline Van Steenkiste en Koen Dekorte over "Profetie en geloof in het Oude Testament"

18/03/19 20:00 - 22:00

Anne-Flor Vanmeenen en Koen Dekorte over "Depressie en geloof in het Oude Testament"

06/05/19 20:00 - 22:00

Rika Ponnet en Koen Dekorte over "Erotiek en geloof in het Oude Testament"

03/06/19 20:00 - 22:00

Kevin Mouton en Jean Bastiaens over "Wat hebben het Oude en Nieuwe Testament gemeen?"