De Lettenbergontwerpen zijn zeven reeksen van veertien kruiswegstaties die Bernard Sercu ontwierp in opdracht van de kerkraad van Kemmel. Eén kruisweg werd gerealiseerd en in het voorjaar 2015 ingehuldigd op de Lettenberg, een heuvel tegen de Kemmelberg. In de Magdalenakerk tonen we alle 98 ontwerpen.

Deze tentoonstelling is een meditatieve tocht langsheen de zeven benaderingen van de kruisweg van Jezus. In het werkatelier word je uitgenodigd om stil te staan bij het kruis dat je zelf draagt. Op Goede Vrijdag om 15 uur is er een kruisweg langs de kunstwerken.

Wil je met een klas, vormelingengroep, vereniging... de expo bezoeken? Neem dan contact op met Fien via fien.ingelbrecht@yot.be of 050 33 68 18 (op dinsdag of donderdag)

Bekijk hier alvast de publieksteksten over de Lettenbergontwerpen:

een algemene tekst over de tentoonstelling en kruiswegdevotie
meer uitleg bij de 7 benaderingen van de kruisweg
meer uitleg bij de 14 staties
 

Bernard Sercu (1953) studeerde aan het Sint-Lucas te Gent. Vanaf 1980 werd hij leraar schilderkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone kunsten in Ieper. Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag verscheen in het najaar van 2013 bij uitgeverij Lannoo een monografie over zijn werk.

H.-Magdalenakerk, Schaarstraat z/n, Brugge
Van aswoensdag 10/02/16 tot paasmaandag 28/03/16. 
Elke dag van 14 tot 17 uur. Vrije ingang.
Op Goede Vrijdag om 15 uur is er een kruisweg langs de kunstwerken.