Drie interactieve workshops op weg naar een duurzame levensvisie. Reeks rond ecologie en spiritualiteit met fragmenten uit de film 'Stalker' van Andrei Tarkovsky.

Weer zin in ecologie

“Op weg naar een mildere duurzaamheid.”

Wanneer?  Drie avonden [nog nader te bepalen, wanneer het gevaar van het Corona virus geweken is] telkens van 19 u. tot 21.15 u. Elke avond kan apart gevolgd worden.

Waar? Magdalenakerk, Schaarstraat, Brugge (nabij Astridpark).

Wat? Drie interactieve workshops.

Voor wie? Voor elke burger die een klimaatvriendelijke planeet en stad wil.

Kostprijs: gratis.

Inschrijven doe je via deze link.

De oorspronkelijke affiche kan je hier raadplegen.

Inhoud

Klimaatverandering doet wat met mensen. Velen voelen zich machteloos. Anderen  krijgen een weerzin voor alles wat met klimaat te maken heeft. Kunnen we ook hoop vinden in de ecologische crisis die ons treft?

Naar aanleiding van zijn nieuw boek “Zingeving in ecologie” geeft economist en filosoof  Hendrik Opdebeeck op drie dinsdagavonden een aanzet tot reflectie, ondersteund door filmfragmenten uit de film “Stalker” van Tarkovsky.

Door mededogen én solidariteit, maar ook matigheid én hoop opnieuw centraal te stellen, evolueren we naar een nieuw humanisme. In kleinere groepen reflecteren we verder.  Tijd voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën.

Eerste avond: Meer dan rationaliteit vereist.

Tijdens de eerste avond vragen we ons af hoe we opnieuw of het humane kunnen betrekken bij de klimaatcrisis. Handelen we wel nog menselijk door in economie en technologie zo sterk de nadruk te leggen op rationaliteit? Vanuit een te rationele houding wordt de natuur  beschouwd als een systeem waarop de mens volledig greep kan krijgen. De mens is niet langer deel van de natuur maar een bedreiger.

In plaats van rationaliteit hebben we nood aan redelijkheid, dat is handelen volgens de rede. In tegenstelling tot de ratio baseert de rede  zich niet alleen op het verstandelijke en het zintuigelijke, maar ook op het gevoelsmatige. Redelijkheid zorgt ervoor dat de mens ook op basis van gevoelens zoals respect, erkenning of empathie de natuur en de grootste slachtoffers van de klimaatcrisis gunt waar ze recht op hebben. Rechtvaardigheid dus.

Hendrik Opdebeeck stelt tenslotte de vraag of de klimaatbetogingen niet meer effect zouden hebben indien ze ook de mensen oproepen om jegens de natuur mededogen en mildheid te beoefenen. Interesse? Schrijf je dan nu in.

Verloop van de avond

18.30 u. deuren open

19.00 u. welkom en overzicht van de avond (Karel Ceule)

19.05 u. Korte situering van een filmfragment (Koen Dekorte)

19.10 u. Projectie filmfragment uit de film STALKER van A. Tarkovski

19.20 u. Presentatie door professor Hendrik Opdebeeck

19.35 u. Interview met Jasper BAEYENS (Youth4Climate) en Dirk van der Roost (Broederlijk Delen) over hun relatie met de natuur.

19.55 u. PAUZE

20.10 u. Participatieve methodiek: creatieve uitwisseling door publiek (An Maes)

20.50 u. Kort muzikaal intermezzo (Jozef Sercu)

20.55 u. Slotwoord schepen klimaat Minou Esquenet

21.05 u. Muzikale afsluiter door Jozef Sercu

21.15 u. Slotwoord (Karel Ceule)

Tweede avond: WAAR HALEN WE DE NODIGE DRIVE ?

Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op noodzakelijke ecologische deugden zoals mildheid, rechtvaardigheid en matigheid. De redelijke houding waar we aan toe zijn, komt neer op wat ze in de antieke filosofie het beoefenen van de deugden noemen.

Het is belangrijk stil te staan bij de vraag welke transcendente bron jou het sterkst de nodige drive geeft om die deugden van mildheid, rechtvaardigheid én matigheid te beoefenen. Is dat een zonsondergang, de tintelende ogen van je kleinkind, de Boeddha, God, een bergwandeling?

Meer en meer wordt duidelijk dat we de spreuk ‘Verbeter de wereld, begin met jezelf’ evengoed kunnen omdraaien: ‘Verbeter jezelf, begin met de wereld’. Niet of de ene spreuk óf de andere, maar beide dus. Is dat niet de humaniteit waar we vandaag aan toe zijn?

Tijdens deze avond zal je ook kunnen ervaren dat samen mediteren je milder maakt. Nieuwsgierig? Schrijf je dan nu in.

Derde avond: HOOP ONDANKS ALLES.

Tijdens de derde avond bekijken we hoe uit de ecologische crisis een nieuw humanisme kan groeien. We staan stil bij dit nieuw humanisme. Zowel burgers als overheid geven mildheid, matigheid én hoop een belangrijkere plaats en houden zo  rekening met de gevolgen van deze crisis.

Creatieve soberheid die opnieuw een perspectief garandeert, blijkt een hoopvol alternatief te zijn voor somberheid en klaagzangen op ecologisch vlak.  Uiterlijk de natuur minder belasten haalt maar effectief iets uit wanneer de mens ook innerlijk weet maat te houden. Less is more.

Hoop is essentieel voor ons mens-zijn. Ons menselijk handelen is volgens Sartre altijd gericht op een doel in de toekomst, op basis van het heden waarin wij onze daden bedenken en zo goed als mogelijk proberen uit te voeren.

En hoe kan dit milderen dan leiden tot een nieuw humanisme? Neem zelf deel aan deze avond en schrijf je nu in.

 

Partners

Dit is een initiatief van Broederlijk Delen en YOT samen met verschillende partners: Stad Brugge, De Lier, Huis van de Mens, Ecokerk, Zen Sangha Brugge, Spes, Students for Climate, Youth for Climate, Grootouders voor het klimaat, Vormingplus regio Brugge.