In het Babelatelier 2020-2021 vertrekken we van de inzichten uit het boek ‘GOD 9.0.’. Dit boek biedt een helder kader om jouw eigen spirituele groei te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en christendom in jouw organisatie, vriendenkring, school, pastorale werkgroep, bisdom en in de bredere samenleving.

GOD 1.0

Deze eerste bijeenkomst is inleidend. Elke avond verdiepen we ons in een bepaald Deze avond gaat eerst en vooral over het godsbeeld 1.0: beige. Dit godsbeeld wordt gelinkt aan het centraal thema "Bestaan". Kernwoorden daarbij zijn: De dag doorkomen - overleven/sterven - natuurlijk, instinctmatig - oervertrouwen in het leven - hulpelozen, dementerenden, stervenden - God als moederborst, de 'grote hand'. 

Koen Dekorte gaat in gesprek met theoloog Piet van Veldhuizen, de Nederlandse vertaler van GOD 9.0. Die avond krijg je een algemene inleiding in dit kleurrijk thema en word je binnengeleid in de aparte denkwereld met GOD 1.0 (beige). Ook GOD 2.0 (purper) en GOD 3.0 (rood) komen aan bod.

Over de sprekers

Piet van Veldhuizen (1959) is protestants predikant te Hendrik-Ido-Ambacht (Nl). Hij is de Nederlandse vertaler van het boek "GOD 9.0".

Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT vzw. Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst. Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken in de lerarenopleiding.

Praktisch

Maandag 7 september 2020 van 20 tot 22 uur.

Deelnameprijs: 10 euro, betaling cash ter plaatse

Locatie: Magdalenkerk, Schaarstraat te Brugge (bij Astridpark)

Over het Babelatelier

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

De Babelateliers richten zich naar ieder die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of één of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

Meer info over het Babelatelier en de andere bijeenkomsten

Meer info over het boek en de thematiek