In het Babelatelier 2020-2021 vertrekken we van de inzichten uit het boek ‘GOD 9.0.’. Dit boek biedt een helder kader om jouw eigen spirituele groei te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en christendom in jouw organisatie, vriendenkring, school, pastorale werkgroep, bisdom en in de bredere samenleving.

GOD 4.0

Deze avond gaat over het godsbeeld 4.0: blauw. Dit godsbeeld wordt gelinkt aan het centraal thema "waarheid". Kernwoorden daarbij zijn: hogere orde, moraal, gehoorzaamheid, geweten - heiligen/zondaars - wetsgetrouw, hiërarchisch - vertrouwen op waarden - koningen, beambten, priesters, schriftgeleerden - de enige God, Schepper, Almachtige, Rechter. 
Jean Bastiaens gaat in gesprek met de postmoderne protestantse dominee Dick Wursten. Hij heeft een eigenzinnige kijk op het boek GOD 9.0.

Over de sprekers


Dick Wursten omschrijft zichzelf als een postmoderne protestantse dominee. Hij is een schrijver, columnist, blogger, recensent en een groot muziekliefhebber. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestantse godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij schreef een kritisch boek over Religie en Vrijheid. Hij is bekend met het boek GOD 9.0 en heeft er een eigenzinnige kijk op. www.dick.wursten.be

Jean Bastiaens (1957) is diaken in het bisdom Antwerpen, maar momenteel werkzaam als directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge en Bijbelhuis Zevenkerken. Hij is nieuwtestamenticus en doctoreerde op een proefschrift over interpretaties van Jesaja 53 in het Nieuwe Testament.

Praktisch

Maandag 5 oktober 2020 van 20 tot 22 uur.

Deelnameprijs: 10 euro, betaling cash ter plaatse

Locatie: Magdalenkerk, Schaarstraat te Brugge (bij Astridpark)

Over het Babelatelier

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

De Babelateliers richten zich naar ieder die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of één of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

Meer info over het Babelatelier en de andere bijeenkomsten

Meer info over het boek en de thematiek.