Europa of Vlaanderen. De grenzen dicht of open. Of gaat het om de grenzen in ons denken? De begrensdheid om naar eenheid te zoeken tussen ogenschijnlijk onverenigbare standpunten? Klinkt het verhaal van de zending van Jezus om naar alle volken de blijde boodschap te brengen hier niet wat ongepast en naïef? De Franse filosoof Paul Ricoeur, leermeester van de huidige Franse president Emmanuel Macron, schreef 25 jaar geleden daarover een inspirerende tekst.

Praktisch: maandag 2 oktober 2017 van 20 tot 22 uur in de Heilige Magdalenakerk, Schaarstraat, Brugge. Bijdrage 8 euro, betaling cash ter plaatse. 

Sprekers: Dirk De fauw & Patrick Perquy, moderator: Geert Delbeke

Dirk De fauw is advocaat, voorzitter van het OCMW Brugge, schepen en gemeenteraadslid voor Brugge en provincieraadslid.

Patrick Perquy is priester van het bisdom Brugge en YOT-medewerker. Hij doorliep een actieve loopbaan in het onderwijs en is een van de oprichters van De Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief.