De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. In onze moderne cultuur kan het Bijbels geloofverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar antwoorden op actuele thema’s. De Bijbel houdt ons een spiegel voor, daagt ons uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt ons houvast en troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Babelatelier ontstoffen we de tekst. We gaan in dialoog met elkaar en doorbreken zo onze eigen denkkaders en patronen. Om helderder te zien, anders te horen, frisser te ruiken en iets nieuws te voelen.

Bekijk de flyer

Hoe gaat een politicus om met de grens?

Maandag 2 oktober 2017 – Dirk De fauw & Patrick Perquy, moderator: Geert Delbeke

Europa of Vlaanderen. De grenzen dicht of open. Of gaat het om de grenzen in ons denken? De begrensdheid om naar eenheid te zoeken tussen ogenschijnlijk onverenigbare standpunten? Klinkt het verhaal van de zending van Jezus om naar alle volken de blijde boodschap te brengen hier niet wat ongepast en naïef? De Franse filosoof Paul Ricoeur, leermeester van de huidige Franse president Emmanuel Macron, schreef 25 jaar geleden daarover een inspirerende tekst.

Praktisch: Brugge, Heilige Magdalenakerk, 20 – 22 u, bijdrage 8 euro, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Wat hebben de genezing van een bezetene en seksueel misbruik met elkaar te maken?

Maandag 6 november 2017 – Magda Misset - Van de weg & Jean Bastiaens

In het begin van het vijfde hoofdstuk van het Marcusevangelie geneest Jezus iemand die bezeten is door een heel legioen van demonen. De beschrijving van de situatie waarin de mens is terechtgekomen alsmede van zijn genezingsproces, doet denken aan mensen die ook vandaag zodanig in de ban gehouden worden van een ervaring dat ze daar onmogelijk los van kunnen komen. Dit kan onder andere het geval zijn met mensen die seksueel misbruikt zijn. Aan de hand van de inzichten van Magda Misset Van de weg gaan we op zoek naar een confrontatie van twee ‘teksten’ en ‘twee werelden’.

Praktisch: Brugge, In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 20 – 22 u, bijdrage 8 euro, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Waarom het niet zo duidelijk is wie we zijn

Maandag 4 december 2017 – filmfragment & Koen Dekorte

Onze identiteit is vandaag veelbesproken. Organisaties worstelen ermee. Mensen zoeken ernaar. Radicale groepen met een duidelijk profiel geven velen houvast en trekken aan. Toch voelen de meesten onder ons dat die radicale optie niet de toekomst is.

We bekijken een fragment uit de film ‘Va, vis et deviens’ (2005, Radu Mihaileanu) en spiegelen dit aan het hoofdpersonage uit het Boek Tobit. De inzichten zijn even verrassend als eenvoudig.

Bekijk de trailer van de film

Praktisch: Brugge, In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 20 – 22 u, bijdrage 8 euro of 4 euro voor wie krap bij kas zit, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Deed Jezus aan onderwijsvernieuwing?

Maandag 12 februari 2018 – Dennis Lenders & Patrick Perquy

Zijn ouders vonden de twaalfjarige Jezus terug in de tempel, waar hij vragen stelde aan de Schriftgeleerden. Sommigen beweren dat Jezus niet eens kon schrijven. Kan de manier waarop Jezus de apostelen en de menigte onderwees de confrontatie aan met een hedendaags onderwijsmodel? En is het ongepast om de vragen van leerlingen van vandaag te spiegelen aan het gedrag van die jongeman in de tempel die de Schriftgeleerden bevraagt?

Praktisch: Brugge, In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 20 – 22 u, bijdrage 8 euro of 4 euro voor wie krap bij kas zit, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Waarom we de pessimist mogen tegenspreken

Maandag 19 maart 2018 – filmfragment & Koen Dekorte

“De wereld is om zeep”, je hoorde het al eerder. De eeuwige discussie of het glas nu halfvol of halfleeg is. De één ziet tekenen van hoop, voor de ander hoeft het allemaal niet meer. Maar wat drijft ons nu als mensen? Met welke visie willen we ons verbinden? Kunnen we realist en hoopvol zijn terzelfdertijd?

We bekijken een fragment uit de docufilm ‘Tomorrow’ (2016, Mélanie Laurent & Cyril Dion) en leggen dit naast het Bijbelse lege graf verhaal. Gaat dat over hetzelfde?

Bekijk de trailer van de film

Praktisch: Brugge, In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 20 – 22 u, bijdrage 8 euro of 4 euro voor wie krap bij kas zit, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Kennismaken met de islam, hoe doe je dat?

Maandag 14 mei 2018 – Khalid Benhaddou & Jean Bastiaens, moderator: Sofie Verscheure (ov.)

Onder leiding van de bekende Gentse imam Khalid Benhaddou lezen we samen een tekst uit de Koran. We trachten de betekenissen ervan te ontsluieren. Lezen in de Koran is niet altijd even gemakkelijk. Soms wel, maar soms ook helemaal niet. De teksten stammen, net als de teksten uit de Bijbel, uit een heel andere tijd, andere cultuur, andere gewoonten en inzichten. En toch blijken die teksten ook voor vandaag nog relevant te zijn.

Praktisch: Brugge, Heilige Magdalenakerk, 20 – 22 u, bijdrage 8 euro, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Waarom het tijd wordt om Maria Magdalena in ere te herstellen

Maandag 11 juni 2017 – Sabine Vanquaethem & Jean Bastiaens

In juni 2016 kwam er bericht uit het Vaticaan dat op aandringen van paus Franciscus eerherstel werd gegeven aan Maria Magdalena. Te lang was haar naam en identiteit verwisseld met die van een andere vrouw, een prostitué. Terwijl Maria Magdalena kroongetuige is van de verrijzenis van Jezus. Zij staat nu op dezelfde hoogte als de apostelen, en heeft een eigen feestdag gekregen (22 juli). Wat is hier aan de hand? Kom het mee uitklaren!

Praktisch: afhankelijk van het aantal inschrijvingen: Brugge, Heilige Magdalenakerk of In de Nieuwe Pastorie, (Stalijzerstraat 19),  20 – 22 u, bijdrage 8 euro, betaling cash ter plaatse. Inschrijving gewenst via de inschrijfmodule onderaan deze pagina.

Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus regio Brugge.

Inschrijven

Data

02/10/17 - 11/06/18

Babelatelier [alle zeven tastgesprekken]

02/10/17 20:00 - 22:00

Hoe gaat een politicus om met de grens?

06/11/17 20:00 - 22:00

Wat hebben de genezing van een bezetene en seksueel misbruik met elkaar te maken?

04/12/17 20:00 - 22:00

Waarom het niet zo duidelijk is wie we zijn

12/02/18 20:00 - 22:00

Deed Jezus aan onderwijsvernieuwing?

19/03/18 20:00 - 22:00

Waarom we de pessimist mogen tegenspreken

14/05/18 20:00 - 22:00

Kennismaken met de islam, hoe doe je dat?

11/06/18 20:00 - 22:00

Waarom het tijd wordt om Maria Magdalena in ere te herstellen