Driedelig leerhuis over de opstanding van het subject.

25 oktober, 8 en 22 november 2022 - 20 uur.

De erfzonde, het offer van Abraham, de maagdelijke geboorte van Jezus … Het zijn verhalen die eeuwenlang tot het collectieve geheugen hebben behoord. Vandaag is dat niet langer het geval. Sommige mensen hebben ze al dan niet bewust verbannen uit de herinnering, anderen blijven ze meedragen als relicten uit een ver ideologisch verleden. Al te vaak werden deze teksten immers ingelast in een moraliserend discours van lering, vermaning en onderdrukking. De moderne mens lijkt in versneld tempo komaf te willen maken met deze traditie en zich volledig aan de wetenschap en het ‘gezond verstand’ toe te vertrouwen. 

Marie Balmary

Toch is het net in deze ‘zinledige’ ruimte dat nieuwe kansen ontstaan voor een hernieuwde en frisse lezing van zowel het Eerste als het Tweede Testament. In dit driedelig Leerhuis willen we deze nieuwe weg bewandelen en laten we ons leiden door Marie Balmary (°1939). Vertrekkend vanuit haar inzichten als psychoanalytica en een zeer intensieve close reading van de Bijbel komt ze tot verrassende inzichten die het bevrijdende karakter van deze teksten ondersteunen en ontsluiten voor een breder en geïnteresseerd publiek.

Doorheen de drie avonden gaan we aan de slag met bekende en minder bekende Bijbelpassages en presenteren we Balmary’s verrassende conclusies. In de hoop nieuwe gronden te vinden als fundament voor een rijk persoonlijk leven van vrijheid-in-verbinding.

Marie BALMARY – VERTALINGEN (Michel PERQUY)

Op de website www.perquy.net (openingspagina) worden de vertalingen aangekondigd (met een link) van twee geschriften van de Franse psychoanalytica Marie Balmary. Een terras tussen hemel en aarde (of een psychoanalytica ontmoet een monnik) is de vertaling van een boek in dialoogvorm, Le Moine et la psychanalyste, Albin Michel, 2005. Ik ben die er zijn zal (Ex 3,14) is de vertaling van een uitgeschreven en gepubliceerd interview met de Franstalige Belgische presentator Edmond Blattchen, in een reeks onder de titel ‘Noms de Dieux’ voor de Luikse RTBF (2000).
Beide vertalingen kunnen op www.perquy.net gratis worden gedownload en gelezen.

Drie avonden

De eerste avond (dinsdag 25 oktober) staat in het teken van de scheppingsverhalen uit Genesis. Zegt de Bijbel echt dat de mens geschapen is? Hoe verloopt de moeizame menswording van de Bijbelse mens? Naast het verhaal van de zondeval vergelijken we de geboorte van Kaïn met die van Jezus en komen daarbij tot verrassende bevindingen die inspirerend kunnen zijn voor ons eigen leven.

Op dinsdag 8 november concentreren we ons op de figuren van Job en Jezus en hun strijd tegen de duivel. Ook de verloochening van Jezus door Petrus krijgt speciale aandacht.

De derde avond (dinsdag 22 november) is gewijd aan een aantal bekende en minder bekende Bijbelpassages uit het Eerste en Tweede Testament. Het offer van Abraham, Mozes en de brandende braamstruik, een aantal parabels van Jezus … We belichten de rode draad in al deze teksten en peilen naar de impact die ze kunnen hebben op onze menselijke relaties.

De spreker

Dennis Lenders is leraar Latijn en Frans in het Antwerpse Sint-Lievenscollege. Hij is redacteur en coauteur van Stem die mij roept. Bijbels geloven met Patrick Perquy (Halewijn, 2020).

In zijn vrije tijd leest en bestudeert hij de Bijbel en het werk van uitdagende denkers zoals René Girard, Marie Balmary en Ivan Illich.

Praktisch

  • Op dinsdagavonden 25 oktober, 8 en 22 november 2022
  • In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 te Brugge (op het pleintje aan de Magdalenakerk)
  • Van 20 tot 22 uur
  • Inschrijving wenselijk via onderstaand formulier.
  • Toegang: 12 euro (sociaal tarief: 4 euro) per avond; syllabus en drankje inbegrepen. Betaling cash ter plaatse of met payconiq.
  • Elke avond kan afzonderlijk gevolgd worden.
Het inschrijfformulier kan pas getoond worden als u akkoord gaat met onze privacy policy 

Data

25/10/22 20:00 - 22:00

Eerste avond: de scheppingsverhalen uit Genesis

08/11/22 20:00 - 22:00

Tweede avond: De figuren van Job en Jezus

22/11/22 20:00 - 22:00

Derde avond: een aantal bekende en minder bekende Bijbelpassages