Eco kerk

De Heilige Magdalenakerk maakt - in samenspraak met de stad en het bisdom - de omschakeling naar een ecologisch verantwoord energiegebruik.

Concreet:

1. Omschakeling naar LED verlichting: dossier is klaar

2. Installatie Infrarood lange golf verwarming in bijruimtes: dossier is klaar

3. Installatie Infrarood lange golf verwarming in centrale kerkruimte: dossier is klaar

4. Aanpassing electriciteitsvoorziening: in studie

5. Restauratiedossier Fase III - technieken: in studie

6. Gebruik zonnepanelen en warmtepomp: te bestuderen

Het gebruik van Infrarood Lange Golf voor kerkgebouwen is in een experimentele fase in België. Met dit (proef)project wil de Kerkfabriek H.Magdalena en YOT vzw inspiratie bieden voor toepassingen in andere kerken.  Zie ook het artikel op de website van ecokerk.