Maak kennis met het team

YOT bestaat uit een bont team aan mensen die elk op hun eigen manier bijdragen aan de werking. Zin om mee te doen? 

Ontdek hier wie welke taak op zich neemt binnen YOT.

Koen Dekorte

Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT. Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst. 

Zijn interesse gaat naar het filmkunstwerk als spiritueel glasraam van onze tijd en de boeiende relatie tussen christendom en moderniteit. Daarnaast is hij gebeten door de microbe van de Argentijnse tango en vindt hij rust en strijdvaardigheid in de poëzie van Huub Oosterhuis. Hij is medeoprichter van het liturgisch initiatief De Lier. Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken en beeldeducatie in het studiegebied Onderwijs.

Koen is getrouwd met Jessika D’haene en vader van drie dochters: Janne, Linde en Wietse.

Fien Ingelbrecht

Fien Ingelbrecht (1990) is stafmedewerker bij YOT. Ze studeerde geschiedenis aan de UGent en wereldreligies, interreligieuze dialoog en religiestudie aan de KU Leuven.

Ze heeft een passie voor mensen en geniet van de spontane conversaties die ontstaan tijdens haar (pendel)tochten door en tussen Brussel, Gent en Brugge. Want Fien woont in Gent en is naast haar werk bij YOT ook aan de slag bij de Brusselse organisatie Axcent, waar ze werkt rond interlevensbeschouwelijke dialoog met jongeren. Ook in haar vrije tijd is ze graag op pad, maar dan in het gezelschap van haar man Dennis.

Pieter Vandecasteele

Pieter Vandecasteele (1981) studeerde theologie en filosofie. Hij werkt halftijds voor Caritas Vlaanderen, waar hij verantwoordelijk is voor pastorale zorg in de zorg- en welzijnssector. Hij is eindredacteur van Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores, redactielid van www.pastoralezorg.be, en bestuurder van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg.

Daarnaast werkt hij halftijds als coördinator van het ‘Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede’, een netwerk van negen christelijke solidariteitsorganisaties.

Sofie Verscheure

Sofie Verscheure (1963) is regentes Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst. Ze begeleidde 13 jaar bezinningsdagen voor jongeren en was proost van de jimploeg binnen VKSJ WEST . Ze is in de eerste plaats geboeid door de kracht van woorden en poëzie. Kalligrafie is daarbij een middel om vorm te geven aan die woorden en hun betekenis.

Sinds 1992 vertaalt ze haar passie voor mensen, spiritualiteit en woorden in Symposion, de Brugse woordenwinkel.

Patroondoorbrekend denken, de trialoog en zones van zin vormen de basis van waaruit ze aan perspectiefontwikkeling doet.

Sabine Vanquaethem

Sabine Vanquaethem (1961) studeerde regentaat Frans-Geschiedenis-Godsdienst en bachelor Gezinswetenschappen. Ze startte als provinciaal vrijgestelde voor VKSJ-West-Vlaanderen en was daarna een tiental jaar werkzaam in het onderwijs. Na studies Sociaal Hoger Onderwijs kwam ze in contact met de Arkgemeenschappen van Jean Vanier. Tien jaar lang was ze er aan de slag als directeur en gemeenschapsverantwoordelijke voor de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge. Momenteel werkt ze er als kwaliteitscoördinator.

Sabine is één van de vrouwelijke voorgangers in de vieringen van de Lier te Brugge. Ze is gehuwd met Jan De Vriese en moeder van drie (ondertussen al volwassen) kinderen.

Magali Liedts

Magali Liedts (1977) is vrijwilligster/vrijwilligerscoach bij YOT. Ze groeide op in het Gentse, maar woont reeds een tiental jaar in Brugge.

Magali studeerde Maatschappelijk Werk in Antwerpen en deed haar laatstejaarsstage in Amsterdam, binnen de daklozenzorg. Later specialiseerde ze zich in psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen.

Ze is geboeid door mensen en hun levensverhaal en is verzot op reizen, liefst zo verschillend mogelijk. Daarnaast houdt ze ontzettend van lekker eten en het kunnen ‘proeven’ van verschillende culturen. Haar interesses zijn heel breed. Het liefst deelt ze gedachten en ervaringen met goeie vrienden.

Patrick Perquy

Na een korte ziekte is onze vriend en YOT-medewerker Patrick Perquy overleden.

De stoel in onze bronnenkamer is leeg. We voelen ons verbonden in gebed, verdriet en diepe dankbaarheid met zovelen die Patrick gekend hebben.

Patricks leven en denken blijven een inspiratie voor de werking en het team van YOT.