Stadsuilen: verhalenfestival met overnachting in de Magdalenakerk

In de nocturne Stadsuilen verzoenen we schaduw en schemering, Avond- en Morgenland, kerk en karavanserai.

Na overleg met onze projectpartners hebben we besloten om Stadsuilen andermaal een jaar uit te stellen. We denken dat de omstandigheden waarin we ons verhalenfestival zouden moeten organiseren van die aard zijn dat we onmogelijk de beoogde doelstellingen kunnen verzilveren, m.n. mensen doen eten, drinken en dromen van verhalen.

Om het wachten te verzoeten alvast een podcast met een verhaal om bij weg te dromen.

Je kunt hier het verhaal ook gewoon nalezen.  

Stadsuilen is een onderdeel van het verhalenproject Stadsgieren. Daarin hebben we oog voor verhalen als (interlevensbeschouwelijke) ijsbreker voor dialoog  binnen de moderne stad. Rond het eigentijdse sprookje Stadsgieren organiseerde YOT eerder al de eerste narratieve geocache in Vlaanderen en verdiepingsdagen voor jongeren.

Partners en sponsors

Stadsuilen is een activiteit in kader van erfgoeddag met de steun van YOT, Vlaamse Kruis, Sint Sixtusabdij West-Vleteren, Hotel Jan Brito,  De Korte Keten, Beverboomzorg, Beenhouwerij Maertens, Basisgroepen Hertsvelde I, West-Vlaamse Basisgroepen, Kukeleku, Boekhandel De Reyghere, FMDO, Symposion, Kaashuys Den Hof, Marijke Vanhoutte, Erfgoedcel Stad Brugge, Diversiteitsdienst Stad Brugge, Decanaat bisdom Brugge.

Een overzicht van alle sponsors en mecenassen vind je op onze sponsorpagina.