Bewust zijn en openstaan voor het licht

In het voorjaar 2023 was er in de Magdalenakerk een meditatie event met Lama Lakshyong en een Babelatelier met filosoof en meditatiekenner Tom Hannes. Dit was de aanleiding voor YOT om te starten met meditatie op de site van Madeleine in Brugge. Vanaf 18 april t.e.m. 27 juni  loopt er een vierde reeks. Met mensen van diverse achtergronden komen we wekelijks op donderdag samen om de dag te beginnen met een eenvoudige meditatie in stilte. 

Persoonlijk helend

Uiteraard weten we dat onze vele binnenkomende gedachten en ervaringen loslaten, persoonlijk helend en verdiepend kan werken. Het brengt ons in contact met wie we ten diepste zijn.

Meditatie is een universele discipline. Meer en meer ervaren mensen vanuit verschillende al dan niet gelovige levensbeschouwingen dat het geregeld meditatief halt houden je innerlijke vrede bewaakt.

Bemoediging in engagement

Meditatie nodigt je ook uit om mensen open tegemoet te treden en met de grote wereldproblemen beter om te kunnen. Of het nu bijvoorbeeld de oorlog in de wereld, sociale onrechtvaardigheid of de klimaatproblematiek betreft, telkens opnieuw dreigt vandaag moedeloosheid de kop op te steken.

Samen mediteren werkt inspirerend en bemoedigend.

Op donderdagmorgen om 8 uur

We mediteren samen een twintigtal minuten op donderdagochtend, vooraleer de dagtaken tegemoet te gaan. 

 • Elke donderdag van 18 april tot 27 juni. Niet tijdens de schoolvakanties.
 • Toegang tot 7u55 via de grote groene poort van de Pastorie, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
 • De meditatieplaats is op de eerste verdieping. Er is geen lift. We gaan de stilte in van 8u00 tot 8u20. Je hoeft geen ervaring met meditatie te hebben.
 • Je kan gerust een meditatiekussen meebrengen maar dat hoeft niet per se want rustig recht op een stoel zitten is reeds een goede houding om eraan te beginnen. Meditatiebankjes en -kussens zijn ook beschikbaar.
 • Het aanbod is gratis; er staat een mandje voor een vrije bijdrage in de algemene kosten.

Alleen de stilte

We plannen geen nabespreking na de sessie. Alleen de stilte. Wie dat wenst kan nadien nog terecht in de keuken van de pastorie voor een kopje koffie of thee.


We starten op donderdagmorgen 18 april 2024. Vanaf dan opnieuw elke donderdagmorgen tot 27 juni.

Meer info? Medewerkers gezocht

Wil je mee je schouders zetten onder dit initiatief of heb je nog vragen? Contacteer Koen Dekorte (koen.dekorte@yot.be en 0478 44 61 94) of spring eens binnen in de pastorie (op het pleintje voor de Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19) op dinsdag of donderdag.

Inspirerende literatuur

 • Byung-Chul Han, Vita Contemplativa,De nieuwe wereld/ ten have, 2023
 • Peter De Graef,  Zitten. Rust vinden voor jezelf, voor je medemens, voor de wereld, Borgerhoff & Lamberigts, 2023
 • Tom Hannes, Een kleine meditatiegids, Polis, 2018
 • Yuval Harari, 21 lessen voor de 21ste eeuw, Thomas Rap, 2019
 • Paul Harris, De stille revolutie. 366 daglezingen van John Main over Christelijke meditatie, Carmelitana, 2003 (in herdruk onder de       titel: 366 dagen mediteren met John Main)
 • Sam Harris, Het huidige moment. Spiritualiteit zonder religie, Nieuwezijds, 2014
 • Hendrik Opdebeeck, Zingeving in Ecologie, Pelckmans, 2019
 • Hartmut Rosa, Democratie vraagt om religie, Boom, 2013
 • Jonas Slaets, Adem. De essentie van meditatie, Yunus Publishing, 2014
 • Thich Nhat Hanh, Mindfulness. Voor een gelukkig leven, BBNC, 2010
 • Ria Weyens, Van wonde naar verwondering, Brave New Books, 2017