Madeleine in Brugge

Madeleine in Brugge' is de naam voor de site van de H. Magdalenakerk en de PastorieYOT vzw is werkzaam op deze site. 

Wij stellen ons hier de vraag: Hoe kunnen we religieus patrimonium opnieuw afstemmen op de spirituele noden van vandaag? We spreken dan ook niet van herbestemming, maar van herstemming van de kerk en pastorie; inhoudelijk én vormelijk.

Dat zoeken vertaalt zich concreet in tal van activiteiten en projecten rond zingeving en spiritualiteit.

©Foto: Johan Rosseel

Meer weten over de H. Magdalenakerk?

Meer weten over de Pastorie?

Wens je de locatie te gebruiken? 

Volg ons op Facebook of Instagram