Onze visie en missie

YOT logo lichtblauwwil in een breder bezield verband, uitgedaagd door het Bijbels geloofsverhaal en in dialoog met de moderne cultuur letterlijk en figuurlijk ruimte creëren, die inspirerend kan werken bij het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor een intenser leven en een betere wereld

[Meer weten? Lees de volledige visietekst]

in een breder bezield verband

Er is meer mogelijk als we bezielde mensen samenbrengen en krachten bundelen. Mensen uit verschillende disciplines en met verschillende interesses kunnen elkaar inspireren. YOT kan in de toekomst maar geloofwaardig blijven als het zich verbindt met een ruimer nationaal en internationaal netwerk. Tegelijk willen we ons ook verankeren in een dragende en gelaagde gemeenschap die echt vernieuwend wil en kan omgaan met de traditie.

letterlijk en figuurlijk ruimte creƫren

Vanuit de dynamiek van het inspireren creëren we een aanbod en omstandigheden die de eigen kracht van mensen activeert en in beweging brengt. Gezien onze context deze van de stad is, richten wij ons enerzijds op haar openbare plaatsen en anderzijds op haar spirituele plekken. Deze locaties kunnen opnieuw fora van uitwisseling en verdieping worden. Naast het aanwakkeren van dialoog op alle vlakken willen wij de spirituele plekken revitaliseren. De heroriëntering van de Magdalenakerk in 2002 staat daarbij model voor een dergelijk experiment rond mens, ruimte en religie. In een eerste beweging staat de heroriëntering van de Pastorie en van de Magdalenakerk daarom met stip aangeduid.

die inspirerend kan werken bij het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe perspectieven

Het ontwikkelen van fora én inspiratieplekken daagt mensen uit om zelf aan de slag te gaan. De joods-christelijke traditie opent perspectieven en is een rijke voedingsbodem van waaruit wij ons willen laten bevruchten. Vanuit een christelijk actief pluralisme gaan we een open gesprek met de stad en haar mensen aan om enerzijds haar verhaal te beluisteren en anderzijds het joods-christelijke verhaal in de stadscontext te doen openbreken. De oplossing voor het “samen leven” in een stadscontext bestaat niet in het uitvlakken van eigenheid en identiteit, maar net in het bevestigen en verzilveren ervan. Op die manier wordt samenleven niet herleid tot het creëren van een onpersoonlijke, functionele neutrale zone. In YOT wordt samenleven enkel mogelijk in een ruimte van persoonlijk contact waar het laatste woord nooit is gezegd en waarheid ontstaat in de dialoog. 

voor een intenser leven en een betere wereld

We willen een levensbeschouwelijke dialoog over onze tijd opzetten vanuit de overtuiging dat een louter sociologische, psychologische of moraliserende benadering van de werkelijkheid te eenzijdig is en de rijkdom van het leven geweld aandoet. Ook spiritualiteit brengt ons dichter bij de naakte realiteit en onontgonnen bronnen van leven. YOT meet zichzelf ook een maatschappelijke taak toe. Ze vindt haar wortels in een bijbelse traditie en pleit ook voor een politieke lezing van die traditie. De Bijbelse God vindt mensen belangrijker dan zichzelf en plaatst de zorg voor de kwetsbare mens centraal.