Een labo voor levensbeschouwing?

De naam YOT verwijst naar de kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet: een taalteken met grote invloed en betekenis. Zo wil YOT als kleine organisatie beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit. 

We noemen onszelf een labo voor levensbeschouwing, ruimte voor perspectief. Ontdek hieronder wat we daarmee bedoelen.

Labo?

Met ons werk in de Magdalenakerk en In de Nieuwe Pastorie dagen we onszelf en anderen uit om na te denken over de functie en het gebruik van kerken en pastoriewoningen. 

Klassieke opdelingen, zoals die tussen gelovigen en niet-gelovigen, stellen we in vraag. Twijfelen beschouwen we als de moeilijkste én de boeiendste levenshouding.

Experimenteren met vorm en inhoud is ons motto.

Levensbeschouwing?

Wat is de betekenis van de christelijke traditie in onze moderne samenleving? We zijn niet blind voor wat er verkeerd loopt, maar zien ook nieuwe kansen. Het is die oude traditie die ons inspireert tot vernieuwing en ons oproept om bij te dragen aan een warmere samenleving.

YOT werkt rond thema's die er toe doen in een mensenleven. Wat is een zinvol leven? Hoe gaan we om met lijden en de dood? Wat biedt troost? Is geluk maakbaar? Wat helpt ons vooruit? En wat niet?

Niet zweverig, maar juist heel direct in het leven van elke mens.

Ruimte?

YOT onstond in 2002 in en rond de Brugse Heilige Magdalenakerk
In die kerk zie je het meest zichtbare resultaat van de werking: de kerk is omgebouwd tot een gastvrije ruimte waar plaats is voor uiteenlopende levensvragen van een brede groep mensen. 

Op het pleintje voor de Magdalenakerk vind je de werkplek van YOT: In de Nieuwe Pastorie. Door zijn eigenzinnige inrichting biedt dit huis nieuwe perspectieven aan groepen en organisaties. 

Maar YOT woont en werkt niet op een eiland. We verbinden ons met het leven in de stad en werken samen met verschillende organisaties - tot in het buitenland.

Perspectief?

Wil je nadenken over de identiteit, de doelstellingen of de betekenis van jouw organisatie? We ondersteunen organisaties, individuen en parochies in hun zoektocht naar nieuwe invalshoeken. Of we leiden mensen op die op hun beurt zelf met groepen aan de slag gaan.

Onze ruimtes en werkmateriaal stellen we ter beschikking aan initiatieven die gericht zijn op ontmoeting, zingeving en verbondenheid.

Kom meer te weten over het team, onze visie en hoe het allemaal begon