Ecokerk

De Heilige Magdalenakerk maakt - in samenspraak met de stad en het bisdom - de omschakeling naar een ecologisch verantwoord energiegebruik.

Lees het persbericht of lees het artikel van Het Laatste Nieuws (1 mei 2019) of lees het artikel in Kerk & Leven. (februari 2022)

Concreet:

1. Aanpassing electriciteitsvoorziening (grotere vermogens): uitgevoerd 

2. Omschakeling naar LED verlichting (afgesteld op zonlicht): uitgevoerd

3. Installatie Infrarood lange golf verwarming in centrale kerkruimte: uitgevoerd

4. Volledige revisie opvang hemelwater. Toegang tot de waterputten voor de stadsdiensten: uitgevoerd (2020)

5. Installatie toiletten (uiteraard met gebruik hemelwater) in bijgebouw kerkruimte.  Met educatief punt rond gebruik hemelwater en leidingwater: voorjaar 2024

6. Gebruik zonnewarmte. We wachten experimenten in Nederland af waarbij een installatie onder de dakleien wordt aangebracht (op de zolder van het kerkgebouw). Op deze wijze kan toch gewerkt worden met gebruik zonnewarmte bij beschermde monumenten waar het gebruik van zonnepanelen niet is toegelaten.

7. Warmtestudie door groep experten i.s.m. stadsdiensten en kerkfabriek H.Magdalena over: hoe (zonne)warmte in de zomer recuperen en opslaan in de kerk om in de winter terug af te geven aan de kerk en de buurt.

Het gebruik van Infrarood Lange Golf voor kerkgebouwen is in een experimentele fase in België. Met dit (proef)project wil de Kerkfabriek H.Magdalena en YOT vzw inspiratie bieden voor toepassingen in andere kerken.  Zie ook het artikel op de website van ecokerk.