Hoe het allemaal begon

"Het zou leuk zijn om eens wat wind door onze Kerk te laten waaien, stond in de brief. Er waren op haar symposium op zondag 23 januari 2000 alvast drie windmakers uitgenodigd: beeldend kunstenares Claire Van den Abbeele, architect Lode Van Den Broeck en publicist Marinus van den Berg, tevens pastoor in een verpleeghuis te Rotterdam.

De dag lag in het zijdelings verlengde van een aantal vergaderingen van de grote groep vrijwilligers die toen nog de naam Christenen in Brugge 2002 aan het zoeken was. Er was in deze kringen al vaker sprake geweest van iets als kerkheroriëntering en iemand had zelfs even losjes uit de pols een braakliggende kerk zoals de Madeleine op tafel gegooid.

Voor Sofie Verscheure was Brugge Culturele Hoofdstad 2002 niet eens nodig geweest om haar stokpaard de sporen te geven. Maar sinds monseigneur Laridon de weg voor had gebaand was er geen houden meer aan. Zij beschikte over een geëngageerde kennissenkring en moest enkel nog het startschot afwachten. Deze dag was dan ook al grondig voorbereid op 26 november 1999 bij pastoor Jef Quaghebeur, die zich nu discreet maar aandachtig tussen de gasten bevond."

[Rik Gerard, Madeleine, Madeleine]

maandag 26 april 2002

Ruim twee jaar later bericht het VRT journaal over de start van een nieuw project. YOT is een experiment rond ruimte, mens en religie in de Brugse Magdalenakerk. In zijn toespraak licht interieurarchitect Tom Callebaut het resultaat toe. Samen met Stefaan Onraet ontwierp hij de nieuwe inrichting van de Magdalenakerk.

Aan de opening lagen twee jaar intensief werk vooraf. Tom Callebaut werd als professionele kracht aangetrokken om het project te coördineren. Een team van zeven mensen werd gevormd: Koen Dekorte, Rik Gérard, Patrick Perquy, Jef Quaghebeur, Koen Seynaeve, Eric Vanhove en Sofie Verscheure. Tal van mensen verleenden hun medewerking, vooral zij die met de dagelijkse werking van kerk en liturgie bezig waren. Het team kwam in maart 2001 tot de definitieve omschrijving van het project. Voor de realisatie kwam er financiële steun van de Stad Brugge, het Bisdom Brugge, sponsors en heel veel particulieren.
Na de realisatie werd in september 2002 Koen Dekorte aangesteld als coördinator om het project verder op te volgen.

van toen tot nu

En zo experimenteerde YOT vzw – als pilootproject in Vlaanderen – tien jaar lang in de Magdalenakerk: hoe kan de kerkruimte terug een plek worden voor levensbeschouwing voor een brede groep van mensen? Verdieping van de traditie en verruiming van het kerkgebruik stond voorop. Op het snijpunt van hedendaagse kunst, erfgoed en de joods-christelijke traditie waagde YOT zich aan ‘een experiment rond ruimte, mens en religie’.

Intussen werden ook twee nevenwerkingen opgericht. Om te antwoorden op vragen n.a.v. de concrete realisatie van het YOT-architectuurproject werd in 2006 YOT-b opgericht: een team dat groepen begeleidt bij het opstarten en de ontwikkeling van vernieuwende projecten op het kruispunt van vormgeving en spiritualiteit. In 2010 werd de experiëntie geopend: een oefenplek in de Brugse binnenstad met eigenzinnige ruimtes én letterlijk en figuurlijk een passageplek tussen traditie en toekomst.

Na tien jaar werking werd het echter tijd voor een vervelling: nieuwe mensen, nieuw logo en baseline, nieuwe perspectieven, nieuwe uitdagingen. Het nieuwe YOT was geboren.