Hoe actueel is het religieus verlangen ?

Mensen zijn zich vandaag – net als vroeger – bewust van een dieperliggende, ons overstijgende werkelijkheid. Dit feitelijk religieus verlangen wordt in onze tijd gelinkt aan drie aspecten:

1. Bewustwording van leven met directe aandacht voor het hier en nu.

2. Die bewustwording beoogt harmonie en verbondenheid met al wat/wie ons omringt en  overstijgt

3. en streeft in die context naar de realisatie van een zinvol, vervuld leven, in heelheid en geluk.

“De zéér actuele facetten van de aandacht voor het hier en nu, de verbondenheid met de grotere werkelijkheid, en het streven naar heelheid en geluk die mensen vandaag onder zoveel vormen aanspreken, zijn niet nieuw noch modieus. We lachen ze best niet weg. Veeleer doen we er goed aan ze (terug) te verbinden, niet enkel met hun zogenaamde oosterse achtergrond ook al kan het geen kwaad om van elkaar te leren, maar ook met hun Bijbelse en joods-christelijke achtergrond, die velen van ons misschien zelf niet meer kenden…”

Prof. Bénédicte Lemmelijn in ‘Mindful geluk. Vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid’ (2017)

Zweverig gezwets ?

"En laat ons dan alle hedendaagse pogingen om voeling te krijgen met die diepe religiositeit en haar reikhalzen naar het aanraken van die grote transcendente werkelijkheid van het ware, het schone en het goede, die haar ‘aarding’ krijgt in en door mensen in al hun wederwaardigheden, niet afdoen als zweverig gezwets.

Laat ons ze veeleer, waar ze oprecht ontwikkelen, waarderen en omarmen en in mildheid delen wat onze aloude joods-christelijke en Bijbelse traditie te delen heeft, niet vanuit het groot gelijk maar vanuit een wederzijds verrijkende openheid.

Is dat relativisme ten top ? Of brengt het ons juist tot het absolute…  Zijn we niet allemaal een beetje ‘zwervende Arameeërs’, zoals Abraham? En net als hij, kunnen ook wij niet anders dan diep vertrouwen op een Liefde die ultiem en helend is, en aan die bron ons leven laven".

[slot van het boekje van Bénédicte Lemmelijn 'Mindful geluk' (2017).]