Maria Magdalena

Maria Magdalena: hoer, zondares, minnares, apostel, mystica?

Wie is Maria Magdalena? Die vraag houdt mensen al eeuwen bezig. Is ze een vrouw van hoge afkomst? Of is ze een ‘lage vrouw’, een gewezen prostituee? De traditie in het westen heeft haar inderdaad lange tijd met name door die ogen gezien. Zij was ‘de boetvaardige zondares’. Tegenwoordig lijkt Maria Magdalena een comeback te maken als 'apostel der apostelen'. Diegene die Jezus écht begreep en het dichtst bij hem stond, de kroongetuige van zijn verrijzenis.
De dualiteit in deze figuur intrigeert en inspireert. Het aardse en het hemelse, duister en licht, komen samen in Maria Magdalena en die dualiteit is ook een inspiratiebron voor Madeleine in Brugge.  

© Beeld 2: Museum Catharijneconvent
© Beeld 4: Egbert Modderman, Miskend, 2020. Collectie kunstenaar, Groningen.
© Beeld 5: Fenna Jensma
© Beeld 6: Marlene Dumas, Magdalena, 1995.

Lees hier meer over het kunstwerk van Fenna Jensma