Het vrouwelijke krijgt ruimte

De vrouw wordt doorgaans verbonden met zachte waarden zoals dienstbaarheid/zorg, nederigheid, inlevingsvermogen,… Maar vrouwelijke waarden zijn meer dan dat: Vrouwen werken verbindend, hebben meer aandacht voor het intuïtieve, gaan sneller voorbij aan zwart-wit denken. 
Deze waarden zijn langetermijn gericht en gericht op de hele samenleving (i.p.v. op het individu). 
 
Daar herkennen wij ons sterk in.
Enkele voorbeelden