BEELDGEBED is een even kunstzinnig als zinscheppend boekje.

Het ligt in de hand door zijn vierkant formaat van 14cm. De stoffen kaft met zilveren boord en letters straalt ingetogenheid en een bijna liturgische waardigheid uit. Het bestaat uit een weefsel van beelden en woorden die samen peilen naar het beeldende hart van het christendom.

Met het meest kenmerkende, christelijke gebed, het Onzevader, als opstap, diept het boekje het onderscheid uit tussen bidden als werkwoord en gebeden als woorden. In die optiekstaat het boekje ook stil bij de eeuwenlange kerkelijke traditie dat bidden gelijk is aan het opzeggen van voorgeschreven gebeden. Het boekje opent een horizon voor het bidden waarbij woorden het bidden niet verstikken, maar via authentieke beelden van levensadem voorzien.

Lees hier de recensie door Geert Delbeke.

Waakt en bidt

BEELDGEBED reflecteert ook over het vrouwelijke, de beeldenstrijd, de waarde van zelfrespect, eenzaamheid en ons dagelijks brood. De visie en aanpak van de apostel Paulus wordt kritisch in dialoog geplaatst met de beeldrijke evangelies en de lichticoon Jezus. De auteur ziet in Jezus’ tafelgemeenschap de kiem van een groeiende democratische samenleving, gebouwd op een barmhartige menselijkheid.  Inspirerende herinneringsbeelden aan Jezus kunnen vandaag nog onze gemeenschap voeden. Bidden in beelden is een krachtig antwoord op levenspessimisme.

BEELDGEBED is daarom bijzonder actueel en richt de blik op de toekomst van een samenleven als broeders en zusters.

Praktisch

BEELDGEBED is geschreven door Dr. Sylvain De Bleeckere, voorzitter van Men(S)tis

Het boek is te koop bij YOT [Brugge] en bij Men(S)tis [Hasselt]: 20 €

Je kunt het boek hier bestellen. 

Uitgave: Men(S)tis, Hasselt, 2020

Druk: Cultura, Wetteren

ISBN 978-90-805-1655-7

Linnen kaft, 14cm, 120 p.