Ontdek deze zomer de nieuwe Magdalenakerk: Madeleine in Brugge.

Dit zomerproject gaat over de vernieuwde gedaante van de kerk en het achterliggend verhaal.
Daarnaast verdiepen we ons met een interactieve installatie in de toekomst van de ruimte die gecreëerd werd in de kerk.

1 juli t.e.m. 30 september, elke dag van 13 tot 17 uur.

Let op: De installaties blijven nog tot midden oktober hangen. Daarna wordt het zomerproject volledig afgebouwd.

leegte - ruimte

Na 21 jaar namen we afscheid van de installatie met water uit 2002. Wat komt er in de plaats? We weten het (nog) niet. De lege ruimte zegt veel. 

De kritische lezer denkt: 'Zijn er niet al genoeg lege kerken?' 

Deze leegte is echter geen negatieve leegte, verbonden aan gemis en verlies. Maar een bewuste leegte die ruimte biedt. Waar ruimte is, daar kan iets nieuws bloeien.

Wij willen ruimte scheppen voor toekomst.

Wat als net deze kerkruimte gericht kan zijn op een toekomst die zich aandient? Als een stukje hemel dat ons aangereikt wordt? Lees hier meer. 

Een interactief verhaal

Madeleine vraagt de bezoeker om de lege ruimte te beleven en zichzelf de vraag te stellen: “Wat zoek ik hier eigenlijk?” 

Wie wil kan zijn antwoord neerschrijven en ophangen rond de lege ruimte. Die wordt dan stilletjesaan omkaderd met vlaggetjes vol toekomstdromen.  

Madeleine over haar huis

Op vier majestueuze banieren stelt Madeleine zichzelf en haar huis voor. Wat voor plek wil Madeleine in Brugge bieden? Wat voor (adem)ruimte? 

We komen tot de essentie van het verhaal door het nieuw logo stap voor stap af te bouwen. 

bistro-expo

Op de bistrotafels wordt het verhaal verteld achter het logo en de naam. 

In Madeleines databank vind je alle achterliggende lectuur die het nieuw verhaal van Madeleine in Brugge mee inspireerde.

En daar hoort natuurlijk een kopje koffie bij. Die vind je tegenwoordig in de biechtstoel! 

KOM PASSIE

In de koorruimte is een grote lichtinstallatie met de woorden: KOM PASSIE. We kunnen verschillende betekenissen toeschrijven aan deze woorden. Passie kan verwijzen naar de laatste periode in het leven van Christus. Het komt van het Latijnse woord ‘pati’, wat lijden of verdragen betekent. Nu kennen wij het woord vooral als ‘een passie’ hebben voor iets, wat een intense liefde voor iets betekent. Als we de woorden samenvoegen, komen we uit op ‘compassie’, medeleven.

Passie, compassie, beide noodzakelijk om een stukje hemel op aarde te kunnen vinden. 

Bij de installatie kan een kaarsje aangestoken worden.

Dit zomerproject werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van STAD BRUGGE.