Op zaterdag 4 mei 2024 om 11 uur opende de waterkant in de Heilige Magdalenakerk - Schaarstraat te Brugge. 

 
In samenwerking met de kerkfabriek en stad Brugge hebben we de zuidwesthoek van de kerk gerenoveerd. Zo komt er een publiek sanitair toegankelijk voor de buurt, passanten en kerkbezoekers. Bij deze realisatie vonden we het belangrijk om zowel aan de ecologische als artistiekeaspecten aandacht te besteden. 
 
Daarnaast gaven we de opdracht aan een Brugse glazenier om een moderne invulling te geven aan het glasraam van ‘de waterkant’. 

Op 4 en 5 mei zijn wij van 13 tot 17 uur ter beschikking in de kerk voor verdere uitleg.

Graag inschrijven voor de officiële opening om 11 uur. Dit kan tot 1 mei via een mail naar waterkant4mei@gmail.com, met vermelding van naam en aantal personen.

Bekijk hier foto's en lees meer over de (artistieke) invulling. 


Welkom!