YOT was aanwezig op een internationaal congres 2019 'Reizen naar morgen' van Toerisme Vlaanderen. Waarom? Omdat we ontdekkingsreizigers zijn. Om aan den lijve te ervaren dat overal in onze samenleving betekenisvolle initiatieven opborrelen. Plaatsen van geloof, hoop en liefde: Toerisme Vlaanderen neemt de lead in Europa voor een nieuwe, waardengedreven visie op toerisme. En daar willen wij bij zijn.

'Er is geen heil buiten de wereld,' schreef de Nederlandse theoloog Edward Schillebeeckx. 

Op het tweedaags toerismecongres in Brugge werd er niet gesproken over parochies, de Heilige Geest, het Rijk Gods en Jezus Christus.  Wel hoorden we spreken over floriserende gemeenschappen en het belang van ontmoetingen, the sparkle of life, een wereld waar elke mens tot zijn recht komt en de nood aan inspirerende figuren. Ook de Bijbelse grondintuïties en de katholieke traditie waren door en door voelbaar. 

Het is wonderbaarlijk vast te stellen dat er nieuwe, spirituele plekken ontstaan in gemeenschappen van congresgangers die elkaar vinden in het verbinden van de verschillen.

YOT schrijft zich in in een boeiend verhaal dat ruimte maakt voor het samenleven van mensen én ons religieus erfgoed. Dat maken we concreet door na een intens begeleidingstraject [2019-2020] in juni 2021 het label 'Flanders Heritage Venue' binnen te halen voor de Heilige Magdalenakerk.

Toerisme Brugge schreef een visienota voor haar toekomstig beleid, die naadloos aansluit bij de visie van Toerisme Vlaanderen.

Ontdek de toerist als pelgrim, de keuze voor floriserende gemeenschappen en de waarde van verhalen.

Als we samen willen schrijven aan de
toekomst van ons religieus patrimonium,
beginnen we vanuit de kracht en de ziel
van de plek. De bezieling van de
gemeenschap die er zich mee
verbonden voelt staat centraal.

Kristof Lateire

Lees de visietekst, geschreven door Kristof Lateire in opdracht van Toerisme Vlaanderen.