De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. In onze moderne cultuur kan het Bijbels geloofverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar antwoorden op actuele thema’s. De Bijbel houdt ons een spiegel voor, daagt ons uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt ons houvast en troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Babelatelier ontstoffen we de tekst. We gaan in dialoog met elkaar en doorbreken zo onze eigen denkkaders en patronen. Om helderder te zien, anders te horen, frisser te ruiken en iets nieuws te voelen.

Bekijk de flyer

Hoe gaat een politicus om met de grens?

Maandag 2 oktober 2017 – Dirk De fauw & Patrick Perquy, moderator: Geert Delbeke

Wat hebben de genezing van een bezetene en seksueel misbruik met elkaar te maken?

Maandag 6 november 2017 – Magda Misset - Van de weg & Jean Bastiaens

Waarom het niet zo duidelijk is wie we zijn

Maandag 4 december 2017 – filmfragment & Koen Dekorte

Deed Jezus aan onderwijsvernieuwing?

Maandag 12 februari 2018 – Dennis Lenders & Patrick Perquy

Waarom we de pessimist mogen tegenspreken

Maandag 19 maart 2018 – filmfragment & Koen Dekorte

Kennismaken met de islam, hoe doe je dat?

Maandag 14 mei 2018 – Khalid Benhaddou & Jean Bastiaens

Waarom het tijd wordt om Maria Magdalena in ere te herstellen

Maandag 11 juni 2018 – Sabine Vanquaethem & Jean Bastiaens

Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus regio Brugge.

Data

02/10/17 - 11/06/18

Babelatelier [alle zeven tastgesprekken]