Elke dinsdag in juli en augustus 2024 mediteren we in stilte in de Heilige Magdalenakerk (Schaarstraat, Brugge). Iedereen is welkom.

Data: op dinsdagen 2, 9, 16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus.

Voor de meditatie zijn matten, kussen, bankjes en stoelen beschikbaar.

17.15u deuren open.

17.30u start meditatie.
Let op: Het is niet mogelijk later aan te sluiten.

  • korte inleiding in het Nederlands en Engels door de begeleider
  • stilte
  • afsluiting door de begeleider

18u einde meditatie.

Een vrije donatie is mogelijk cash of met bankkaart.

Silent meditation

Every Tuesday in July and August 2024, we meditate in silence in the Holy Magdalene Church (Schaarstraat, Bruges). Everyone is welcome.

Dates: on Tuesdays 2nd, 9th, 16th, 23rd, and 30th of July, and 6th, 13th, 20th, and 27th of August.

Mats, cushions, benches, and chairs are available for the meditation. 

Doors open at 5:15 PM.

Meditation starts at 5:30 PM. Please note: it's not possible to join later.

Brief introduction in Dutch and English by the facilitator. Silence. Closing by the facilitator. Meditation ends at 6:00 PM.

A voluntary donation is possible, cash or by card.

Persoonlijk helend

Uiteraard weten we dat onze vele binnenkomende gedachten en ervaringen loslaten, persoonlijk helend en verdiepend kan werken. Het brengt ons in contact met wie we ten diepste zijn.

Meditatie is een universele discipline. Meer en meer ervaren mensen vanuit verschillende al dan niet gelovige levensbeschouwingen dat het geregeld meditatief halt houden je innerlijke vrede bewaakt.

Bemoediging in engagement

Meditatie nodigt je ook uit om mensen open tegemoet te treden en met de grote wereldproblemen beter om te kunnen. Of het nu bijvoorbeeld de oorlog in de wereld, sociale onrechtvaardigheid of de klimaatproblematiek betreft, telkens opnieuw dreigt vandaag moedeloosheid de kop op te steken.

Samen mediteren werkt inspirerend en bemoedigend.

Data

02/07/24 17.30 uur - 27/08/24 18.00 uur

Stiltemeditatie in de H. Magdalenakerk