De inspiratieruimte: hier is ruimte voor verdieping, zingeving en ontmoeting. Op regelmatige basis worden workshops en voordrachten georganiseerd rond zingeving, spiritualiteit, ontwikkelingsweg, communicatie, maatschappelijk thema’s…

Onze volgende workshop: de vier elementen

Op maandag 23 september om 10 uur is er in de inspiratieruimte een workshop rond de 4 elementen.

Lucht, water, vuur en aarde zijn de bouwstenen van onze fysieke wereld. Het is energie die zich verdicht tot materie, tot grond-stoffelijke aarde. Bij de mens worden deze scheppende krachten vertaald in het denken, voelen, willen en handelen. En zoals de kosmische wet, ‘zo boven zo onder, zo binnen zo buiten’, vinden we ook op andere lagen de energie die door de vormen schijnt.  

In deze workshop verkennen we het onderduiken van de ziel in een dieper ervaringsniveau. En we onderzoeken wat door de vorm heen ervaren kan worden.

© afbeelding: Hans Christiansen - Die vier Elemente

Meer weten

De scheppende impuls krijgt in de natuur vorm in een groot aantal viervouden: de 4 elementen, de 4 jaargetijden, de 4 windrichtingen, de 4 temperamenten.
In het Hebreeuws is de vierde letter van het alfabet de daleth, wat zoiets als 'deur' betekent. Om op aarde te handelen volgens de wetten van de materie, moet men de deur van de vier passeren. 
De vier, het snijpunt van ruimte en tijd, beduidt tegelijk de deur tot ware menswording. De vier is het getal waarin zich het goddelijke kan manifesteren. De vier leert ons de dagelijkse levensopgaven te aanvaarden en tot een oplossing te brengen.  Zij leert ons inzien dat in alles wat we ontmoeten een zin besloten ligt, die we kunnen ontsluiten, aannemen en volvoeren. 

Deze workshop wordt begeleid door Nicole Leenaert.

Praktisch

Datum: 23 september van 10 tot 12 uur
Plaats: pastorie van Madeleine in Brugge, Stalijzerstraat 19 te Brugge
Bijdrage: 15 euro (sociaal tarief 8 euro) ter plaatse te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar nicole_leenaert@hotmail.com