Op initiatief van YOT nodigen de Brugse kerken groepen uit heel het land uit om samen met hen de Nieuwe Bijbelvertaling ononderbroken helemaal voor te lezen, uit te lezen. Het project vindt plaats in de Pinksterweek van maandag 16 mei om 11 uur tot vrijdagavond 20 mei, dag en nacht.

De NBV is een interkerkelijk initiatief, 'Uitgelezen' is dat ook.  "Uitgelezen" wil zoveel mogelijk mensen en groepen de kans geven om mee te doen.  De organisatoren zijn christenen uit de Evangelische Alliantie, de orthodoxe kerk, de rooms-katholieke kerk, de Verenigde Protestantse Kerk in België, de Zevendedagadventkerk, het Davidsfonds, de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen en het Oecumenisch Vrouwencontact.

De voorlezing begint met Genesis en eindigt met het boek Openbaring, maar zal niet altijd gebeuren in de bekende volgorde van de bijbelboeken.  Na elk bijbelboek worden b.v. een paar psalmen gebeden.  Er is ruimte voor een creatieve inbreng, b.v. dialogerend lezen of muzikale accenten. Het concreet verloop van "Uitgelezen" zal groeien dankzij de vragen en voorstellen van de deelnemende groepen.

Meedoen is lezen, meedoen is luisteren.

"Uitgelezen" is geen marathon geworden, maar een ode aan de Bijbel.  Het project werd reeds uitgevoerd in Barcelona, en nu dus ook in de Brugse Magdalenakerk.