De Bijbelse Maria is voor veel hedendaagse kunstenaars niet de eerste inspiratiebron. De ‘dienstmaagd des heren’ lijkt immers, naast bescherming, vrouwelijkheid en dienstbaarheid, ook datgene te vertegenwoordigen waarvoor veel mensen meewarig de schouders ophalen: maagdelijkheid, onderdanigheid, voorspraak, devotie.

YOT kiest daarom voor een moeilijke bevalling. Wat kan in onze moderne cultuur de betekenis zijn van een Mariafiguur met deze soms botsende eigenschappen?


Tussen een eng vrouwbeeld uit sommige tradities en de schamperheid ten aanzien van de Bijbelse Maria staat een kritische en onbevangen blik van tien kunstenaars – vijf vrouwen en vijf mannen - die vanuit verschillende disciplines de Materfiguur benaderen.
De experimentele sacrale ruimte van de Magdalenakerk in Brugge leent zich voor dit project: YOT vzw wil op deze plek verleden en toekomst verbinden.

Het project duurt drie afzonderlijke periodes met telkens andere kunstenaars van diverse disciplines.

  • Geborgen - 6 juli tot 17 augustus 2008 : Pia Burrick - Annemie Goderis - Arnold Hilderson - Ria Verhaeghe
  • Gegrond - 21 augustus tot 30 september 2008 : Dien Debruyn - Philippe Marchand - Dora Seaux - Ria Verhaeghe
  • Verwacht - 30 november 2008 tot 11 januari 2009 : Jan De Wachter - Stefaan van Biesen - Geert Vermeire

De ‘Madonna van de Tederheid’ [Jan De Wachter] overspant de duur van het project.  Dit schilderij gaat in de devotieruimte in dialoog met de icoon van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand’. De bezoeker wordt uitgedaagd om op een interactieve manier met de installaties om te gaan.

Op de opening van het project waren er verschillende Maria's van over heel het Vlaamse land aanwezig. Zij reageerden op onze advertentie in De Standaard. Dichteres en schrijfster Kris Gelaude hield er een opgemerkte toespraak. In zijn openingswoord lichtte Koen Seynaeve telkens de inhoud van de drie periodes toe: geborgen, gegrond, verwacht. 

In de rand werden een aantal films vertoond en lezingen georganiseerd ism de Werkgroep Denkend Geloven van het Postuniversitair Centrum (K.U. Leuven Campus Kortrijk).

De handleiding voor de bezoeker van de eerste en tweede periode.

De reacties van bezoekers n.a.v. de video-installatie van Ria Verhaeghe