Niwa is het oudste Japanse woord voor een open plaats waar een tuin kan ontstaan.
YOT verbindt deze zomer elementen uit de Japanse tuintraditie met het verlangen in elk van ons. We bakenen daarvoor in de Magdalenakerk drie zones af: speelruimte, ontmoetingsruimte en daartussen een Japanse droge tuin. Elke zone is een verkenning van het verlangen door te hinkelen, te tuinieren en te delen.

HANDLEIDINGEN [VISITOR GUIDE] in de kerk beschikbaar voor de bezoekers: Nederlands English  Français  Deutsch  Espagnol

EEN TUIN -  spiegel van het verlangen

Op het ritme van zijn verlangens gaat de mens op jacht naar geluk: ‘Everybody’s got a hungry heart’ (Bruce Springsteen)

Verlangen geeft het leven vaart en zin. Wie er genoeg van heeft, rest enkel nog het verlangen naar de dood. Maar even goed voelt de geluksjager zich een prooi, opgejaagd door het ongeduldige en oneindige verlangen. Onvervulde verlangens leiden tot ontevredenheid en frustratie, vervulde verlangens tot verveling en het verlangen naar een nieuw verlangen.

De grote levensbeschouwelijke tradities presenteren zich als ‘cultuur van het verlangen’. De ambiguïteit van het verlangen vraagt immers dat we het cultiveren of bewerken: het ontdekken, voeden en koesteren, er vertrouwd mee worden, het verheffen, ombuigen, intomen of loslaten …

Door een zentuin te plaatsen in een katholieke kerk wordt een bescheiden ontmoeting mogelijk tussen de spirituele tradities van Oost en West. Doorheen de gelijkenissen en de verschillen kan men zich zo sterker bewust worden van de eigen wijze waarop de traditie waarin men zelf staat, het fundamentele gegeven van het menselijk verlangen cultiveert. Doorheen de ontmoeting leert men immers niet alleen de andere, maar ook zichzelf beter kennen.

NIWA, TUIN VAN VERLANGEN
H.-Magdalenakerk - Brugge
van 7 juli tem 30 september
elke dag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur; niet op zondagochtend. 
vrije toegang

NIWA is een initiatief van YOT vzw. Elke zomer stelt YOT een project voor op het snijpunt van erfgoed, kunst en spiritualiteit. Zo verbinden we het kerkgebouw met het stadsweefsel en worden we uitgedaagd onze traditie te vertalen naar vandaag.

Met medewerking van de Stad Brugge, Dienst Cultuur