Naar aanleiding van 10 jaar YOT maakt beeldend kunstenaar Geert Bisschop een verrassend artistiek project in de H. Maria Magdalenakerk. 

ONE is een belangrijk woord in onze competitieve maatschappij, maar het verwijst ook naar datgene wat in die moderne, gefragmenteerde cultuur zoek lijkt. Daarom wil de kunstenaar een ‘zone van zin’ creëren waar eenheid(sbewustzijn), individueel en collectief, een plaats krijgt. Zin ontstaat immers wanneer we fragmenten tot een éénheid brengen.

Het logo brengt het mannelijke (wit) en vrouwelijke (rood) principe samen. De I en de 0 verwijzen naar het binair computersysteem: twee tekens waarmee alles gezegd kan worden. Samen vormen ze ook een 10, een verwijzing naar tien jaar YOT. We zien een alledaags verkeersbord van verbod, waaraan letterlijk en figuurlijk ‘een draai’ wordt gegeven waardoor een nieuw perspectief ontstaat.

Centraal staat het sleutelwerk YES HERE NOW. Deze lichtsculptuur breekt afgestorven en dichtgegroeide woorden en symbolen open en doet zo wat YOT vzw nu reeds tien jaar experimenteert: nieuwe wegen openen naar het beste uit onze traditie dat ‘energie’ geeft en ‘verlichting’ brengt.

YES HERE NOW maakt deel uit van een totaalkunstwerk met installaties in situ en bestaande werken die voor de gelegenheid in de context van de kerk binnengebracht worden. Zo wordt het doorleefde engagement van de kunstenaar verbonden met de visie en realisaties van tien jaar YOT werking: een experiment rond ruimte, mens en religie.

Het project verbindt verleden en toekomst. Het opent wegen naar een nieuw verstaan van de Bijbelse boodschap. Het brengt heling op een scharniermoment van de (kerk)geschiedenis, waarvan de kerk in Brugge in 2010-2011 door het misbruikschandaal het epicentrum was. Het nodigt mensen, al dan niet kerks of gelovig, uit om door te dringen naar de kern van het menselijk bestaan: de liefde. Daarom verwijzen een aantal interventies naar de kerk als huis, naar een plek waar je kan wonen en leven, niet enkel één moment in de week of bij speciale gelegenheden, maar waar alle aspecten van het leven ten volle kunnen geleefd worden. De kerk wordt zo 'een huis voor bezield verband' (Huub Oosterhuis) voor iedereen die op zoek is naar zin. 'ONE' biedt de bezoeker een te verkennen zone van zin. Dat er eeuwenoud stof opwaait bij dit proces van zin-geving, her-bron-ning, re-sacralisering, heling en heiliging, is niet expliciet de bedoeling. Het is wel een uitnodiging om anders te be-leven en 'ja' te zeggen.

ONE in de pers

De OPENING was op zaterdagavond 23 juni 2012 om 20.12 uur in de Magdalenakerk.

  • 20.12u openingsceremonie in de kerk met o.a. toelichting van het artistiek project door de kunstenaar. YOT-coördinator Koen Dekorte spreekt ons toe over '10 jaar YOT'.
  • Aansluitend receptie. Buiten op het plein speelt de Scoutsharmonie St.-Leo. Het buurtcomité van de Gentpoortstraat engageerde de Vuurcentrale met het spektakel 'De Paal' voor jong en oud.
  • De opening vindt plaats tijdens de midzomerwende, in het weekend van 24 juni, feest van St.-Jan (Johannes de Doper).
  • Tijdens de openingsceremonie klinkt orgelmuziek uit het fraaie Pierre Schijven orgel (1875), door organist Axel Wenstedt (Sint-Oedenrode, Nederland). Meer toelichting bij de werken voor orgel vind je hier.

 

HANDLEIDINGEN [VISITOR GUIDE] in de kerk beschikbaar voor de bezoekers: Nederlands  English  Francais  Deutsch  Espagnol
  

SINT JAN

Geert Bisschop is één van de deelnemende kunstenaars aan SINT JAN, de tentoonstelling over hedendaagse religieuze kunst in de St.-Baafskathedraal te Gent. Hij toont daar één kunstwerk dat ook deel uitmaakt van de installatie in de Magdalenakerk.

Curatoren: Jan Hoet en Hans Martens. Tot 29 juli 2002, elke dag gratis toegang van 9u30 tot 17u / zondag en feestdagen van 13u tot 17u. 

ARTIST IN RESIDENCE

ONE is het resultaat van een ARTIST IN RESIDENCE concept dat YOT kon realiseren met de steun van het Kerkbestuur H.Magdalena. De kunstenaar verblijft een jaar in de Pastorie H.Magdalena. Op die wijze experimenteert YOT hoe de bestaande 'religieuze infrastructuur' kan renderen voor de samenleving in win-win situaties voor alle betrokkenen.

MEER ACHTERGROND

De kunstenaar vertrekt voor zijn project van het vrouwelijke principe, dat in onze patriarchale christelijke cultuur al te lang onvoldoende en/of in onderdrukte en/of vervormde manier aan bod is gekomen. Maria de moeder van Jezus en Maria Magdalena, patroonheilige van de kerk en steevast een controversiële figuur, zijn dankbare personages om het heilige vrouwelijke te verkennen, dat evenwel niet exclusief voorbehouden is aan de vrouw ; het gaat ook om het vrouwelijke in de man. Het heilige huwelijk dat ontstaat als het vrouwelijke en mannelijke verbonden worden lost (af)scheiding en dualiteit op en leidt tot één-heid, ‘één-zijn-in-zichzelf’ (de oorspronkelijke betekenis van het woord Maagd) of verlichting, hetgeen letterlijk en figuurlijk de basis vormt van het kunstwerk YES HERE NOW dat centraal staat in de installatie!

De kunstenaar werd uitgenodigd op grond van zijn kunstwerk 'YES'; dertien lichtgroene tl-buislampen vormden ooit op de stadsmuren van Dubrovnik het woord 'YES', uitdrukking van herstel na verwoesting, van heropstanding uit oorlog en dood.

'YES' drukt in de Magdalenakerk het geloof uit in de overwinning van het leven op de dood, de hoop, tegen alle cynisme in, dat de positieve krachten in de mens het halen op de negativiteit, de bevestiging dat liefde sterker is dan de dood. In een wereld die voortdurend neen zegt vertolkt 'YES' het geloof in de uiteindelijke goedheid van het leven, de verwachting van het onverwachte, vanuit het vertrouwen dat de werkelijkheid ons draagt.

Dat 'YES' doortrekt alle spirituele tradities en wereldgodsdiensten. In de Bijbel staat 'YES' voor het ‘beloofde land’, voor woestijn die vruchtbaar wordt, voor doortocht en uittocht. De 'YES' van Geert Bisschop gaat over niets minder dan het 'JA'-woord van Maria, de moeder van Jezus, het Bijbels verhaal van de Boodschap van de Engel aan Maria. De kunst behandelde dit thema al duizenden keren, maar nooit zó “abstract” als in de 'YES'-sculptuur. Dit ja-woord, deze overgave is de stap in het volle leven, en het vertrouwen dat het zo goed is.

De abstractie van het werk leidt naar de kern: licht, maar ook verlichting, totale positieve aanwezigheid in het hier en nu. Voor YOT-2012 wordt ‘YES’ daarom gecompleteerd met twee nieuwe licht-sculpturen: 'HERE' en 'NOW'. Het zijn uitbeeldingen van 'bewustzijn', 'mindfullness', 'aandachtige aanwezigheid', datgene wat de Bijbel formuleert als: het Rijk Gods IS onder u.

PRAKTISCH

Van 24 juni tot 30 september 2012, elke dag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, behalve op zondagvoormiddag. Gratis toegang. Vrije bijdrage mag aan de YOT infowand.

Op autoloze zondag 16 september verzorgt kunstenaar Geert Bisschop een rondleiding om 14.30u en 16.30u. De rondleiding duurt max. 55 minuten.

Op enkele zondagnamiddagen is er ook een open atelier door de kunstenaar voorzien. De data worden later hier meegedeeld via deze website.

Finissage op zondagnamiddag 30 september om 16 uur.

Met dank aan alle vrijwilligers, sponsor 'wine bar with spirit' ONE, de Dienst Cultuur van de Stad Brugge en de buurtwerking Gentpoortstraat voor de samenwerking tijdens de opening.