Humana

Humana is een nieuwe creatie van de Vlaamse textielkunstenares Marleen Mertens. Ze geeft aan de Griekse kariatide een nieuw leven. De handgeweven gestalte van Humana vertolkt de feminiene kracht van de menselijke kwetsbaarheid. Haar aanwezigheid dialogeert met de open en ontvangende ruimte van het kerkgebouw. Ze verwelkomt en doet uitgeleide.

Ontdek het verhaal van Humana door Marleen Mertens 

English

Humana is a new creation by Flemish textile artist Marleen Mertens.

She revitalizes the Greek caryatid.

The hand-woven figure of Humana expresses the feminine power of human vulnerability.

Humana’s presence dialogues with the open and inviting space of the church building.

She welcomes everyone and leads every visitor out.

Français

Humana est une nouvelle création de Marleen Mertens, artiste flamande de l’art textile.

Elle redonne vie à la cariatide grecque.

La figure tissée à la main de Humana interprète la force féminine de la vulnérabilité de l’homme.

Sa présence entre en dialogue avec l’espace accueillant et ouvert de l’édifice religieux.

Elle accueille et raccompagne le visiteur.

Deutsch

Humana ist eine neue Kreation der flämischen Textilkünstlerin Marleen Mertens.

Sie belebt die griechische Karyatide.

Die handgebewebte Figur drückt die feminine Kraft der menschlichen Verletzbarkeit aus.

Ihre Gestalt ist in Gespräch mit dem offenen und empfangenden Raum der Kirche.

Sie heißt den Besucher willkommen und gibt ihm beim Weggehen das Geleit.

Español

Humana es una creación nueva del artista de textil flamenca Marleen Mertens.

Da nueva vida a la cariátide greca.

La figura tejida a mano de Humana interpreta la fuerza femenina de la vulnerabilidad humana.

Su presencia dialoga con el espacio abierto y recibiendo de la iglesia.

Da la bienvenida y despide a cada visitante.

日本語

ヒューマナはフランダースの繊維芸術家 マルレーン メルテンスの新しい作品です。

彼女はギリシャのカリアティードに新しい生命を与えました。

手織りのヒューマナは、人間の脆弱性の中にある女性らしさを表現しています。

ヒューマナの存在は、教会の開放的かつ魅力的な空間と対話しています。

彼女はすべての訪問者を歓迎し、送り出します。